Sikret to offshorearbeidere nær en million kroner i lønnskompensasjon

torsdag 4. mars 2021

Industri Energi har sikret at to ROV-piloter i Saipem Ltd får kompensert over 966.000 kroner etter brudd på arbeidstidsbestemmelsene. –Dette viser hvor viktig fagbevegelsen er, sier OSA-inspektør Wayne Pena i Industri Energi.

Wayne Pena
OSA-inspektør Wayne Pena. Foto: Atle Espen Helgesen

Det var OSA-inspektoratet i Industri Energi som i fjor høst mottok varsel om brudd på arbeidstidsbestemmelsene om bord på flyteriggen «Scarabeo 8».

De to ROV-pilotene fra selskapet Saipem Ltd hadde vært om bord på «Scarabeo 8» i mer enn 8 uker og jobbet uavbrutt 12 timer per dag, fra 28. september til 25. november. Saipem Ltd er et datterselskap i Saipem-gruppen, som leverer ROV-tjenestene om bord på riggen «Scarabeo 8».

Inspektør Wayne Pena har tidligere uttalt dette var et grovt brudd på arbeidstidsbestemmelsene, fullstendig uakseptabelt og at det måtte ryddes opp. – Ikke minst må man sørge for at de personene det gjelder blir kompensert for den betydelige mengden overtid, i henhold til gjeldende oljeserviceavtale, sa Pena den gang.

Industri Energi anmeldte saken både til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

Har gjort mye for å rydde opp

Industri Energi har nå gjennomført forhandlinger med Saipem Ltd og sikret at de to ROV-pilotene får en kompensasjon på 483.465 kroner hver.

Vil du si at Saipem Ltd har ryddet opp?

-Saipem Ltd har gjort mye for å rydde opp. De har endret sine interne rutiner, slik at dette ikke skjer igjen. De har kompensert de to utsendte arbeidstakerne fra Saipem Ltd (UK) som om de hadde vært ansatt gjennom Saipem Limited Norwegian Branch (SLNB), hvor vi har en formell tariffavtale på plass. I tillegg har vi hørt fra vår lokale tillitsvalgt at de nå sysselsetter minst 10 ansatte gjennom SLNB for å dekke kontraktene de har på norsk sokkel, sier Pena.

Nyttig oppfølging av tilsynet

Har Petroleumstilsynet (Ptil) og Arbeidstilsynet (Atil) fulgt opp slik vi kan forvente?

-Ptil har vært enormt nyttige for oss i denne saken. Vi hadde et felles møte med dem, der Saipem Ltd deltok. Ptil har også informert oss om kompleksiteten i regelverket, spesielt når Ptil, Atil og Sdir kan være involvert samtidig.

I dette konkrete tilfellet er det trolig Atil som har det siste ordet i saken, siden bruddet på arbeidstidsbestemmelsene skjedde ved Ølen-verftet. -Vi er i dialog med Atil, men de har ikke avsluttet sin oppfølging ennå, sier han.

Pena understreker den viktige rollen OSA-inspektoratet, sammen med aktive verneombud og sterke lokale klubber, har for å hindre sosial dumping på norsk sokkel.

-Denne saken er ett av mange eksempler som viser hvor viktig fagbevegelsen er, spesielt i krisetider. Det er i slike tider vi virkelig må trappe opp, sier Wayne Pena.

Nyheter
  • Ikke akseptabelt med gamle passasjerhelikoptre på norsk sokkel

    Aker BP oppfyller ikke oljeselskapenes egne retningslinjer om å bruke moderne helikoptre ved transport av passasjerer på sokkelen. –Det er ikke akseptabelt og vi ber nå selskapet anskaffe siste generasjons helikopter på Valhall-feltet, sier leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø.

  • TFO-ordningen trygger arbeidsplasser og ringvirkninger

    -Gjennom konsesjonssystemet sikrer vi et jevnt og forutsigbart aktivitetsnivå, som igjen trygger arbeidsplasser og bidrar til ringvirkninger, skriver Industri Energi i et høringsinnspill om TFO2021.