Skal styrke helikoptersikkerheten på begge sider av Nordsjøen

fredag 20. desember 2019

– Vi er enig om å formalisere et samarbeid mellom fagbevegelsen i Norge og Storbritannia som skal bidra til økt helikoptersikkerhet i hele Nordsjøen, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, forbundssekretær i Industri Energi og leder i LOs helikopterutvalg.

20191219_133812
Representanter fra norske og britiske fagforeninger møttes denne uka i Aberdeen for å diskutere helikoptersikkerhet. Foto: Atle Espen Helgesen

Industri Energi var torsdag sammen med Flygerforbundet og Norsk helikopteransattes forbund i møte med britiske fagforeninger i Aberdeen.

– Tiden var inne for å samle alle de ulike organisasjonene som har interesse av helikoptersikkerhet, på begge sider av Nordsjøen, for å se om vi kunne lykkes med å etablere et forum der vi kan møtes jevnlig for å komme med felles forslag og krav rettet mot helikopterbransjen og oljeselskapene, sier Henrik Fjeldsbø.

Med på møtet var norske og britiske organisasjoner som organiserer oljearbeidere (Industri Energi, RMT og Unite), helikopterpiloter (Flygerforbundet og Balpa) og helikopterteknikere (NHF og Unite).

En sterk stemme internasjonalt

Fjeldsbø viser til at til at de norske og britiske pilotene allerede samarbeider over grensen, det samme gjør teknikerne og oljearbeiderne. Det som er nytt er at alle disse yrkesgruppene samles for en felles innsats for å forbedre helikoptersikkerheten i hele Nordsjøbassenget.

-Vi står overfor de samme utfordringene. Det er de samme selskapene som opererer på begge sider av grensen. Vi flyr de samme helikoptertypene, etter samme prosedyrer, under samme værforhold og så videre. Derfor er det på tide å styrke innsatsen for å bedre sikkerheten for våre medlemmer på tvers av landegrensen.

Han legger ikke skjul på at det er kulturforskjeller mellom landene, men understreker at hvis vi lykkes med en felles innsats om helikoptersikkerhet i Norge og Storbritannia, så vil et slikt forum bli en meget sterk stemme internasjonalt.

-Vi skal konsentrere vår innsats mot det som er vår felles interesse, nemlig at alle skal komme trygt hjem, sier han.

Felles interesse for alle medlemmene

20191219_114105
Allerede på første møte ble man enig om å etablere et formalisert samarbeid på tvers av grensen i Nordsjøen. Foto: Atle Espen Helgesen

Henrik Fjeldsbø opplever det første møtet som svært positivt.

-Målet nå var å samle de ulike organisasjonene, bli bedre kjent med hverandre og utveksle våre syn på hvilke utfordringer vi ser innen helikoptersikkerhet. Men allerede på det første møtet ble vi enig om å etablere et formalisert samarbeid med tre årlige møter. Og jeg opplever at britene er meget positive til et slikt samarbeid, sier han.

Jake Molloy i det britiske oljearbeiderforbundet RMT håper et samarbeid over grensen vil bidra til å balansere ulike interesser innenfor helikoptervirksomheten, som han mener i for stor grad styres av kommersielle interesser i oljeselskapene.

Mens helikopterpilot Jens Kuil i det britiske flygerforbundet Balpa, understreker at en felles innsats vil forbedre arbeidstakernes mulighet for å løfte sine bekymringer overfor bransjen og muligheter til gi innspill.

-Jeg tror et slikt samarbeid vil komme sikkerheten til alle våre medlemmer til gode, sier han.

Nyheter
  • Største industriinvestering på fastlandet på mange år

    -Boliden-konsernets beslutning om å investere 7 milliarder kroner i sinkverket sitt i Odda har historisk sus over seg. Dette er den største industriinvesteringen på fastlandet i Norge på mange år, sier Gard Folkvord, Industri Energis fagforeningsleder ved Boliden Odda.

  • Gledelig milliardinvestering ved Boliden Odda

    Konsernet Boliden har vedtatt å investere i en utvidelse av sinkverket Boliden Odda AS. Prosjektet vil føre til at verket i Odda i framtiden kan produsere 350 000 tonn sink i året. -Dette er et viktig signal om at globale industrikonsern har tro på industrien i Norge, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.