Skal vi beholde ungdommen i nord, må vi gi dem faste jobber og ryddige arbeidsvilkår

tirsdag 8. januar 2019

– Alt for mange unge flytter fra Nord-Norge. Hvis ungdom skal ta relevant utdanning med sikte på å bli boende i nord, må de ha framtidsutsikter om fast arbeid og ryddige forhold, sa Alfheim på Nord I Sør-konferansen i Oslo i dag.

Frode Alfheim NORD I SØR
Det er et betydelig vekstpotensial for en rekke næringer i nord. – Utfordringen vil være å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft, sa forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Nord i Sør er en konferanse for nordnorsk næringsliv, organisasjoner og politikere, der Nord-Norges fremtid blir debattert.

Frem mot 2040 er det estimert et betydelige vekstpotensial for flere havnæringer i nord. Framtidig vekst er avhengig av forutsigbare rammevilkår, teknologiutvikling og bærekraftig ressursforvaltning.

– Utfordringen vil være å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft, sa Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi på konferansen.

– Verdiskapingen og veksten i nord er avhengig av at unge mennesker bor og stifter familie i nord. Det er mennesker som er grunnlaget for et levende lokalsamfunn og de unge må motiveres til å ta relevant utdanning slik at næringene får tak i kvalifisert arbeidsplass, sa Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi på konferansen.

Men altfor mange unge mennesker flytter fra landsdelen i dag og flere av bedriftene benytter i stor grad ikke lokal arbeidskraft, mener Alfheim.

– En utfordring er at bedriftene benytter seg av tilreisende arbeidskraft, som er flyktig og lite stabil over tid. Blir det ikke lagt til rette for at også disse skal få mulighet til å kvalifisere seg til å bidra med sin kompetanse gjennom et anstendig arbeidsliv, har de ingen insentiver for å slå rot og bli en del av samfunnene i nord.

Arbeidsgivere har et stort ansvar for å legge til rette for ungdom

Alfheim mener det er gjennom stabile og forutsigbare arbeidsvilkår det blir attraktivt å slå seg ned i Nord- Norge.

– Da forhindrer vi at lokal ungdom søker ut. Samtidig som vi legger til rette for at det kan komme kvalifisert arbeidskraft fra resten av Norge, og verden som ønsker å slå seg ned i Nord-Norge. Her har arbeidsgiverne et stort ansvar ved å være troverdige ovenfor og motivere arbeidstakere til å satse. I Norge har vi lange tradisjoner for partssamarbeid, nettopp for å skape vekst og en felles fremtid. Skal vi skaffe nok kvalifisert arbeidskraft i nord er det helt avgjørende med et organisert arbeidsliv som tilbyr faste ansettelser.

– Næringene vinner ikke den langsiktige reisen med å omgå tariffavtaler og arbeidsmiljøloven, understreket Alfheim.

Trenger EØS-avtalen for å sikre verdiskaping

Frode Alfheim understreket også hvor avhengig Norge er av å kunne å kjøpe og selge varer for å sikre verdiskaping i hele landet.

– Over 80 prosent av de varene Industri Energi sine medlemsbedrifter produserer eksporteres til EU-land. Norge har vært godt tjent med en EØS-avtale og jeg vil varsle en aktiv kamp for EØS-avtalen i debatten vi har internt i fagbevegelsen og i samfunnet.

– I arbeidet inn mot EU og EØS har hele Norge mange felles interesser. Jeg har flere ganger tatt til ordet for et Team Norway, hvor vi i saker med kryssende norske interesser bør søke å jobbe ende tettere sammen og ha økt samarbeid til Norges felles gode.

– En sånn felles sak er å sikre at også den Nord-norske verdiskapingen når det globale markedet gjennom en god markedsadgang og eksport muligheter, avsluttet Alheim.

Nyheter
  • Full seier mot Trinity i sak om lønn i oppsigelsestid – igjen

    Industri Energi har over lengre tid kjempet for at 17 av våre medlemmer skal få det de har krav på etter å ha blitt sagt opp fra cateringselskapet Trinity Nordic. Først vant vi i Stavanger tingrett høsten 2017. Så anket selskapet. Nå har vi vunnet igjen, i Gulating lagmannsrett.

  • Hvem fortjener årets organisasjonspris?

    Industri Energi er også i år på jakt etter kandidater til Organisasjonsprisen. Fram til 1. oktober kan du nominere noen du synes har gjort en god jobb for forbundet.