Skuffende at regjeringen trekker iskanten lenger sør

fredag 24. april 2020

Industri Energi er skuffet over at iskanten trekkes noe lenger sørover, men mener samtidig at den ferske forvaltningsplanen for Barentshavet støtter opp om de lange linjene i ressurs- og forvaltningspolitikken.

0087497 - West Hercules in the Barents Sea - Photo Ole Jørgen Bratland - Statoil
Forvaltningsplanen må bidra til økt letevirksomhet i nord, mener Industri Energi. Arkivfoto: Ole Jørgen Bratland, Equinor

Den reviderte forvaltningsplanen for Barentshavet ble lagt fram av regjeringen fredag.

I planen setter regjeringen en klar grense for petroleumsaktivitet der det er 15 prosent isfrekvens. Grensen skal gjelde inntil Forvaltningsplanen blir oppdatert, tidligst i 2024.

Den nye grensen for iskanten berører i liten grad allerede åpnede områder og får ikke konsekvens for noen tildelte lisenser.

– Vi er selvsagt skuffet over at iskant-grensen trekkes lenger sør, men vi har lenge innsett at grensen for iskanten ikke kom til å bli dynamisk, men politisk bestemt. Det viktigste framover er at det skapes en bred enighet om rammene for olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Han mener innholdet i forvaltningsplanen legger til rette for at det blir et solid flertall på Stortinget som vil støtte opp om den langsiktige ressursforvaltningen av havområdene i nord.

-Forvaltningsplanen er ingen verneplan og en politisk enighet rundt forvaltningsplanen må utløse en 25 konsesjonsrunde som vil være viktig for å skape nye arbeidsplasser i Norges største næring, sier Alfheim.

Nyheter
  • Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

    -Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

  • Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

    Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.