Skuffet og forbannet etter totalt unødvendig vedtak på Arbeiderpartiets landsmøte

Saturday 6. April 2019

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, er svært skuffet og forbannet etter at Arbeiderpartiets landsmøte lørdag ettermiddag vedtok å gå bort fra kompromisset om en kunnskapsbasert og trinnvis tilnærming til spørsmålet om konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II.

– Jeg er skuffet, opprørt og forbannet over at Arbeiderpartiet i dag gikk bort fra kompromisset som ble inngått for bare to år siden. Kompromisset er fremdeles en del av partiets stortingsprogram og det er dette velgerne har gitt sin stemme til. Jeg tror mange av våre medlemmer føler seg lurt når Arbeiderpartiet nå snur i dette spørsmålet, sier Alfheim.

– Vi hadde forventet at partiet ville forholde seg til kompromisset ut perioden. Det fremstår fullstendig meningsløst å gå tilbake på dette på et landsmøte som skal handle om høstens lokal- og fylkestingsvalg, utdyper Alfheim.

Forbundslederen legger til at Erna Solbergs regjering ikke har benyttet det brede flertallet i Stortinget til å sette i gang en konsekvensutredning og at saken dermed uansett var lagt død ut perioden. -Høyre og Frp har jo allerede forhandlet bort konsekvensutredning, påpeker han.

Alfheim understreker at dette er et symbolvedtak som AUF har presset gjennom. -Vi forventer at norsk petroleumspolitikk tar utgangspunkt i kunnskap, og ikke baseres på følelser og symboler, sier Alfheim.

Industri Energi er partipolitisk uavhengig og vil fortsette å kjempe for gjennomslag i petroleumspolitikken både i Arbeiderpartiet og i de andre partiene.

LO-kongressen vedtok et lignende kompromiss som Arbeiderpartiet gjorde i 2017. – Jeg mener det var en klok tilnærming til spørsmålet. Det vedtaket kommer vi til å kjempe videre for med uforminsket styrke, sier Alfheim.

Han konstaterer at det ikke finnes begrensninger i vedtaket som ikke tilsier at olje- og gassindustrien på norsk sokkel fremdeles skal fortsette å gjøre det den er verdensledende på: lete etter og bygge ut nye felt.

Frode Alfheim sier til Frifagbevegelse.no at han tror ikke Arbeiderpartiet er klar over hvilken effekt dette vedtaket har. 

 

Nyheter
  • Regelendringer for dagpenger fra 1. juli

    Regelverket for dagpenger ble endret 1. juli. - Den viktigste endringen for deg som skal søke dagpenger, er at du må søke senest første dagen du er arbeidsledig, sier advokat Agnete Velde Jansson i Industri Energi.

  • Vi tar EØS-debatten under Arendalsuka mandag 12. august: Er vi flinke nok til å bruke handlingsrommet?

    EØS-avtalen gir oss adgang til det viktige europeiske markedet og spiller en avgjørende rolle for norske bedrifter og arbeidsplasser. Samtidig hevder mange at den tvinger frem negative endringer, for eksempel i arbeidslivet. Men er det egentlig så enkelt – at det er EØS-avtalen som har skylda for utviklingstrekkene motstanderne peker på? Eller kunne handlingsrommet avtalen gir oss, vært brukt på en helt annen måte?