Sløyfeforhandlingene med Sjømat Norge er i gang

fredag 16. mars 2018

Fredag formiddag startet de forbundsvise sløyfeforhandlingene mellom Industri Energi og Sjømat Norge.

Forhandlingsutvalget

Forhandlingen omfatter overenskomsten for fiskemel- og fiskefôr-industrien og ledes av Asle Reime, som er leder i forhandlingsavdelingen i Industri Energi.

– Dette er en bransje med sesongvariasjoner, og det ligger blant annet noen utfordringer i det. Vi forventer å finne gode løsninger for å bruke rammen som vi har fått, på en god måte, sier Reime.

I de forbundsvise sløyfene skal det forhandles innenfor den økonomiske rammen, som er avtalt mellom NHO og LO. Det man eventuelt blir enig om vil bli tatt med i de videre forhandlingene mellom NHO og LO.

Årets hovedoppgjør er et såkalt samordnet oppgjør. Det betyr at LO leder forhandlingene på vegne av Industri Energi og de andre LO-forbundene. Det medfører at det er LO sentralt som har overtatt streikemakten.

LO har fremmet fire hovedkrav; forbedret ordning for avtalefestet pensjon (AFP), tilpassing av ordningen for tjenestepensjon, økt kjøpekraft til alle og opprydning av bestemmelsene for reise, kost og losji i Industrioverenskomsten.

Overenskomsten for fiskemel- og fiskefôr-industrien er en minstelønnsavtale, som innebærer at de tillitvagte skal forhandle på bedriftene sine i etterkant av hovedoppgjøret.

Nyheter