Sløyfeforhandlinger mellom Industri Energi og Norsk Industri er i gang

mandag 19. mars 2018

Mandag klokken 12 startet de forbundsvise sløyfeforhandlingene mellom Industri Energi og Norsk Industri.

DSC_0246
Forhandlingene mellom Industri Energi og Norsk Industri har startet

Det skal forhandles på overenskomstene for elektrokjemisk, farmasøytisk, glass og keramisk, kjemiskteknisk, Lærdal medical, møbel og vask og rens. Det er satt av mandag 19. og tirsdag 20. mars til disse forhandlingene.

Klokken 00.00 natt til onsdag 21. mars skal alle sløyfeforhandlingene være i havn.

Forbundsleder Frode Alfheim leder forhandlingene på vegne av Industri Energi, og Industri Energi stiller med begrensede forhandlingsutvalg.

I de forbundsvise sløyfene skal det forhandles innenfor den økonomiske rammen, som er avtalt mellom NHO og LO. Det man eventuelt blir enig om vil bli tatt med i de videre forhandlingene mellom NHO og LO. Hvis Industri Energi og Norsk Industri ikke blir enige om fordeling av rammen, blir den gitt som en generelt tillegg.

Årets hovedoppgjør er et såkalt samordnet oppgjør. Det betyr at LO leder forhandlingene på vegne av Industri Energi og de andre LO-forbundene. Det medfører at det er LO sentralt som har overtatt streikemakten. Det er 10 år siden sist Industri Energi var med på et samordnet oppgjør.

LO har fremmet fire hovedkrav i forhandlingene; forbedret ordning for avtalefestet pensjon (AFP), tilpassing av ordningen for tjenestepensjon, økt kjøpekraft til alle og opprydning av bestemmelsene for reise, kost og losji i Industrioverenskomsten.

 

Nyheter