Snart kan du sende inn forslag til landsmøtet

fredag 11. november 2016

Industri Energi håper på mange forslag fra mange lokalavdelinger til landsmøtet i april. Forslagene kan sendes inn elektronisk fra 17. november.

Espen Løken
Sekretariatssjef Espen Løken i Industri Energi

Innleveringen må skje før nyttår. Landsstyret har satt 25. desember som siste frist.

-For å sikre en god håndtering og lette videre arbeid med forslagene, vil vi bruke et elektronisk system hvor avdelingene enkelt kan legge inn forslag under riktig punkt på dagsorden. Avdelingen vil motta en e-post 17. november med en unik lenke til forslagsskjema som skal brukes for å levere inn forslag. Der vil det også stå mer detaljert instruksjon om hvordan forslagene skal registreres, sier Espen Løken, sekretariatssjef i Industri Energi.

Vi ber om at alle lokalavdelinger sørger for at forbundet har korrekte kontaktopplysninger til avdelingen. Hvis hovedkontakt for avdelingen ikke er korrekt, ber vi om at dette rettes opp gjennom «klubbkontoret» eller ved å gi beskjed snarest til lm17@industrienergi.no der det oppgis hvilken e-postadresse som skal brukes for hovedkontakt.

Nyheter