Snart kan du sende inn forslag til landsmøtet

Friday 11. November 2016

Industri Energi håper på mange forslag fra mange lokalavdelinger til landsmøtet i april. Forslagene kan sendes inn elektronisk fra 17. november.

Espen Løken
Sekretariatssjef Espen Løken i Industri Energi

Innleveringen må skje før nyttår. Landsstyret har satt 25. desember som siste frist.

-For å sikre en god håndtering og lette videre arbeid med forslagene, vil vi bruke et elektronisk system hvor avdelingene enkelt kan legge inn forslag under riktig punkt på dagsorden. Avdelingen vil motta en e-post 17. november med en unik lenke til forslagsskjema som skal brukes for å levere inn forslag. Der vil det også stå mer detaljert instruksjon om hvordan forslagene skal registreres, sier Espen Løken, sekretariatssjef i Industri Energi.

Vi ber om at alle lokalavdelinger sørger for at forbundet har korrekte kontaktopplysninger til avdelingen. Hvis hovedkontakt for avdelingen ikke er korrekt, ber vi om at dette rettes opp gjennom “klubbkontoret” eller ved å gi beskjed snarest til lm17@industrienergi.no der det oppgis hvilken e-postadresse som skal brukes for hovedkontakt.

Nyheter
  • Regelendringer for dagpenger fra 1. juli

    Regelverket for dagpenger ble endret 1. juli. - Den viktigste endringen for deg som skal søke dagpenger, er at du må søke senest første dagen du er arbeidsledig, sier advokat Agnete Velde Jansson i Industri Energi.

  • Vi tar EØS-debatten under Arendalsuka mandag 12. august: Er vi flinke nok til å bruke handlingsrommet?

    EØS-avtalen gir oss adgang til det viktige europeiske markedet og spiller en avgjørende rolle for norske bedrifter og arbeidsplasser. Samtidig hevder mange at den tvinger frem negative endringer, for eksempel i arbeidslivet. Men er det egentlig så enkelt – at det er EØS-avtalen som har skylda for utviklingstrekkene motstanderne peker på? Eller kunne handlingsrommet avtalen gir oss, vært brukt på en helt annen måte?