Søk om støtte til kulturtiltak for 2018

fredag 15. september 2017

Ønsker du og din klubb eller avdeling å gjøre noe for å spre informasjon om arbeiderbevegelsen, for eksempel i form av et teaterstykke? Da kan dere legge inn en søknad om pengestøtte fra LO.

Alle LO-forbundene er representert i LOs kulturutvalg, som hvert år deler ut økonomisk støtte til kulturtiltak. LOs kulturpolitiske holdning er at kultur er et fellesgode og et verdifullt samspill mellom mennesker, uavhengig av politiske, sosiale, etniske og språklige grenser. Målet er at støtteordningen skal bidra til vekst i lokalt kulturliv, og skal samtidig bidra til å styrke arbeiderbevegelsens engasjement, innsats og rolle i lokal kulturvirksomhet.

Dette er noen av søknadene som ble innvilget i 2016:

 • Kulturnettverket i Østfold: Musikal om Hans Nilsen Hauge
 • Arbeidernes Historielag i Troms: Seminar om flukt over landegrenser/migrasjon
 • Interims. Kulturnettv. Hadeland: Tiltaksplan for etablering av kulturnettverk
 • MFO Rogaland: Fagkonferanse, årsmøte og pensjonisttreff

Føler du deg inspirert og har en god idé? Da bør du/dere få avgårde en søknad før fristen 31. desember 2017. 

LOs Kulturutvalg tildeler støtte til to typer kulturtiltak

1. Prioriterte kulturtiltak utpekt av utvalget for å fremme viktige kulturpolitiske prioriteringer i gjeldende år i forhold til LOs prinsipielle handlingsprogram.

Det fastsettes ikke generelle maksimalgrenser eller krav til egenandel.

2. Løpende kulturtiltak hvor økonomisk støtte er mindre enn i punkt 1, og hvor kravet til egeninnsats er større. Denne type støtte fordeles fortløpende ut fra følgende prinsipper:

 • Maksimalt stønadsbeløp kr 25 000,- (kan avvikes i spesielle tilfeller).
 • Maksimal LO-del: 50 % av kostnadene.

Under finner du mer informasjon om kriteriene for å motta støtte og søknadsskjema. Lykke til!

Nyheter
 • 15 år med Sikorsky S92 på norsk sokkel

  Det er i dag 15 år siden Sikorsky S92 fløy sin jomfrutur med passasjerer fra Flesland til plattformer i Tampen-området. LO og Industri Energi spilte en viktig rolle for å få S92 til norsk sokkel. Det har i ettertid vist seg å være et godt valg for våre medlemmer.

 • Emmy (24) fulgte drømmen om å jobbe i Nordsjøen

  Emmy Blix valgte å følge drømmen fra barndommen om å jobbe offshore. Nå oppfordrer hun flere ungdom til å satse på et yrke i havet.