Solberg og Sanner burde skjønt alvoret

tirsdag 12. mai 2020

For knappe to uker siden presenterte regjeringen Solberg det de mener skal være en tiltakspakke for å opprettholde aktiviteten i olje- og gassnæringen og leverandørindustrien. I dag presenterte de den samme pakken som vedlegg til Revidert Nasjonalbudsjett.

Frode Alfheim
Frode Alfheim, leder i Industri Energi.

-Det virker som om statsminister Erna Solberg og hennes finansminister Jan Tore Sanner ikke har skjønt at de sitter i en mindretallsregjering, sier forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim.

Industriens fagforeningstopp undrer seg over at statsministeren og finansministeren har brukt to uker på å sette på papiret tiltak som de har fått tydelig beskjed om ikke vil ha effekten de påstår. Tiltakene vil ikke utløse nye prosjekter. Ny aktivitet er hva Norge trenger nå.

-Olje- og gassnæringen og leverandørbedrifter langs hele kysten vår, har sagt klart ifra. Pakken fra regjeringen vil ikke ha den effekten de er på jakt etter. Det vil jo være sjokkerende hvis man gir for lite medisin og hevder at man skal kurere. Nå burde regjeringen kommet med medisin som virker. Og nok medisin. I tillegg virker det som man ikke har hørt at det er et flertall i Stortinget som vil ha mer kraftfulle tiltak. Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og FrP har sagt klart ifra. Dette holder ikke av regjeringen, sier Alfheim.

Industri Energi setter nå sin lit til at man gjør det som skal til i Stortinget for å få på plass en pakke som gir god nok effekt.

-Det er synd at man må til Stortinget for å få alvoret til å sige inn. Her trenges det kraftfulle tiltak. Ikke tiltak som allerede er avvist å ha nok effekt, sier Frode Alfheim.

Industrien må løftes

Industri Energi er fornøyd med at regjeringen sier den vil satse på klimavennlig industri og at den foreslår 50 millioner kroner mer til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Men norsk industri står framfor svære oppgaver. Dersom vi skal lykkes med å nå klimamålene våre trenger vi en klimapakke som skaper aktivitet på norske industriarbeidsplasser.

-Vi forventet at regjeringen nå ville gi klarsignal til CO2-fangstanglegg på både Klemetsrud og Brevik, sier Alfheim.

I tillegg må milliardregningen for økt nettleie til den kraftforedlende industrien skrotes umiddelbart.  – Det er skuffende at regjeringa ikke leverer på dette, sier Alfheim.

Regjeringen foreslår at permitteringsperioden utvides fra 26 uker og ut oktober. Samtidig vil de utvide perioden med arbeidsavklaringspenger tilsvarende.

-Det mener vi ikke holder. Vi har krevd 52 uker for å få den langsiktigheten vår industri trenger. Regjeringens forslag frykter vi vil føre til oppsigelser og tap av viktig kompetanse, sier Alfheim.

En gyllen mulighet til å få i gang ny aktivitet i oljeindustrien

Myndighetene må raskt på banen for å redde eksportindustrien vår gjennom koronakrisen

Nyheter
  • Anders Opedal blir ny konsernsjef i Equinor

    Styret i Equinor har besluttet at saudabuen Anders Opedal skal ta over som konsernsjef i selskapet. Det skjer etter at nåværende sjef, Eldar Sætre, ønsker å gå av med pensjon. – Vi takker Sætre for godt samarbeid og har positive forventninger til Opedal, sier forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim og hovedtillitsvalgt i selskapet, Per Martin Labråthen.

  • -Hvis Europa skal nå klimamålene trengs all hydrogen vi kan produsere

    - Hvis hydrogen skal være en av de sentrale klimaløsningene i Europa, så er det utslippene som må stå i høysetet, ikke opprinnelsen, sier Geir Seljeseth som leder Industri Energis Europa-kontor i Brussel.