Spørsmål og svar om den politiske streiken

søndag 18. januar 2015

28. januar går en samlet fagbevegelse til politisk streik mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Her har vi samlet en liste over spørsmål og svar om streiken.

Hvor og når skal jeg møte opp?

Den politiske streiken starter 28. januar klokken 14:00 og varer til klokken 16:00. Det blir markeringer i store deler av landet. Fullstendig oversikt finner du på www.mittarbeidsliv.no.

Hvorfor streiker vi?

Bakgrunnen for streiken er regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Forslaget til regjeringen vil svekke mange av de rettigheter som fagbevegelsen har kjempet frem i over hundre år. Les mer om bakgrunnen på www.mittarbeidsliv.no.

Jeg har ikke en tillitsvalgt på min arbeidsplass, kan jeg streike?

Ja, men det må avklares med arbeidsgiver.

Kan arbeidsgiver trekke meg i lønn?

Arbeidsgiveren har rett til å trekke deg i lønn under streiken.  Det er imidlertid ikke det samme som at arbeidsgiveren trekke deg i lønn. Vi kjenner flere arbeidsgivere som lar de ansatte beholde lønn selv om de deltar i den politiske streiken.

Får vi streikebidrag av forbundet?

Nei, for en to timers streik vil det ikke bli utbetalt streikebidrag fra forbundet. Noen arbeidsgivere vil ikke trekke i lønn.

Arbeidsgiver sier jeg ikke får lov til å streike, er det sant?

Dersom du har en tariffavtale på din arbeidsplass så har du rett til å delta i streiken, med mindre du må ivareta sikkerhetsfunksjoner. Er du uenig med din arbeidsgiver om deltagelse, ta kontakt med din tillitsvalgt.

Skal vi stenge produksjonen på arbeidsplassen?

Arbeidsgiver er ikke målet for streiken, det er regjeringen vi går til politisk streik mot. Hovedavtalen LO/NHO § 3-14 sier at den politiske streiken skal innrette seg slik at aksjonen ikke griper inn i virksomhetenes ordinære drift i større grad enn nødvendig. Men det er klart at når arbeidstokken forlater arbeidsplassen så vil arbeidsgiver merke det. De tillitsvalgte og bedriftens ledelse bør drøfte konsekvensene av den politiske streiken.

Kan jeg delta selv om jeg har fri?

Vi oppfordrer alle til å stille opp på markeringene rundt omkring i landet. Se www.mittarbeidsliv.no for hvor du finner nærmeste markering.

Dersom jeg ikke har lyst å delta, kan fagforeningen tvinge meg?

I en politisk streik vil du ikke tvinges til å delta. Men du oppfordres sterkt til å være solidarisk med 1,5 millioner andre arbeidsfolk som går til streik denne dagen.

Hvor skal det være markeringer?

Overalt! Sjekk www.mittarbeidsliv.no for å finne ut hvor din nærmeste markering finner sted.

Blir det satt opp transport til markeringene?

Ja, på mange steder. Sjekk lokalavisen i dagene før streiken eller ta kontakt med LO-kontoret i ditt distrikt for mer informasjon.

Vil bussjåførene streike?

Fagforeningene i kollektivtrafikken vil ikke stoppe bussene før alle er kommet seg til markeringene. Eksempelvis i Oslo vil kollektivtrafikken kun stå i fra klokken 15:00 – 15:30 slik at alle skal kunne komme seg til og fra markeringene.

Hva sier avtaleverket om politisk streik?

Det er regulert i hovedavtalene, foruten om Norsk Rederi-områdes hovedavtale. Her kan du finne hovedavtalene. http://www.lo.no/Lonn–tariff/Hovedavtalen-LO-NHO/

Jeg ønsker plakat og løpeseddel til streiken, hvor får jeg det?

Det kan bestilles gratis på www.butikk.industrienergi.no

Jeg har lyst til å bidra, hva kan jeg gjøre?

Møtt opp på en av markeringene. I tillegg kan du være med å mobilisere. Da kan du bestille plakater og løpesedler, samle en gjeng og henge de opp rundt omkring i nærområde. Man kan dele løpesedler ut på knutepunkter eller ha postkasseaksjon.

Hvem kan jeg spørre hvis jeg har andre spørsmål?

Ta kontakt med din nærmeste tillitsvalgt. Alternativt kan du ringe forbundet på 02390 eller sende en e-post til streik@industrienergi.no.

Nyheter
  • Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

    -Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

  • Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

    Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.