Spørsmål om politisk vilje å få oljearbeiderne på flerbruksfartøy omfattet av norsk lov

torsdag 27. oktober 2016

-Over halvparten av olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kommer fra havbunnsbrønner. Men de som installerer og vedlikeholder dette utstyret er ikke omfattet av norsk lov og tilsyn. Det er på høy tid at norske politikere åpner øynene og tar ansvar, sa områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi en debatt om flerbruksfartøy hos Fafo onsdag.

dsc_5905
Ommund Stokka viste at oljearbeiderne på flerbruksfartøy faller utenfor norsk lov.

Ommund Stokka deltok i debatten i Oslo sammen med Hanne Irene Bore fra Norsk olje og gass, Marie Nesvik fra Universitetet i Oslo, Stian Grøthe fra Sjømannsorganisasjonene og Mari Kimsås-Otterbech fra Norges Rederiforbund.

-Hadde operahuset i Oslo blitt bygget av arbeidere som ikke var omfattet av norsk lov og tilsyn hadde det blitt ramaskrik. Men når virksomheten foregår langt vest, ute i havet, er det ingen som ser hva som foregår. Faktum er at oljearbeidere på flerbruksfartøy har installert havbunnsutstyr på norsk sokkel til samme verdi som 42 operahus. På norsk sokkel, men utenfor norsk lov, sa Stokka.

Han viste til at alle andre oljearbeidere som jobber på norsk sokkel er omfattet av norsk lov.

-Arbeidsmiljøloven gjelder for de som jobber på faste installasjoner, på rigger og dykkerskip. Norsk lov gjelder for alle oljearbeidere på norsk sokkel, bare ikke de som jobber på flerbruksfartøy, sa han.

Se opptak av debatten her.

Politikerne må åpne øynene

dsc_5922
Situasjonen på flerbruksfartøyene ble debattert hos Fafo av Hanne Irene Bore (fv), Mari Kimsås-Otterbech, Marie Nesvik, Stian Grøthe og Ommund Stokka.

Stokka mener det er på høy tid at norske politikere åpner øynene og sørger for at oljearbeiderne på flerbruksfartøy blir omfattet av arbeidsmiljøloven, med Petroleumstilsynet som tilsynsmyndighet.

-Norsk olje og gass hevder at det verste som kan skje med et flerbruksfartøy er at det dunker borti en plattform. Det er ikke tilfelle. Disse fartøyene deltar i svært sikkerhetskritisk arbeid, som for eksempel hot-tapping. Det vil si at de sveiser på en slynge på rør som fører hydrokarboner under trykk. Første gang hot-tapping ble utført uten dykkere på norsk sokkel fikk daværende konsernsjef i Statoil, Helge Lund, dagrapporter fra arbeidet, fordi det var så risikabelt, sier Stokka.

Se Manifest Analyse sin film «Uten kontroll» om flerbruksfartøy på norsk sokkel.

Bare et spørsmål om politisk vilje

Stokka viser til at det om bord på flerbruksfartøy er både maritim besetning og oljearbeidere, og at det er oljearbeiderne som faller utenfor loven.

– Oljearbeiderne på slike skip har gjerne arbeidskontrakter i Singapore, med barberte pensjoner, ikke sykepenger, ingen vernetjeneste og knapt forsikring. De jobber på dagrater med ringekontrakter. Og arbeidsforholdet blir regulert av singaporsk lov, på norsk sokkel.

Han understreker at spørsmålet om oljearbeiderne på flerbruksfartøy skal omfattes av norsk lov ikke er et juridisk, men et politisk spørsmål.

-Det finnes ingen hindringer for å gjøre dette. Det er kun et spørsmål om politisk vilje, sier Stokka og minner om ambisjonen om at Norge skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet.

-Skjer det en ulykke på et flerbruksfartøy må norske myndigheter svare for seg, sier Stokka.

 

Nyheter