Statoil får arbeidstidrefs av Arbeidstilsynet

Friday 21. November 2014

Tusenvis av Statoil-ansatte er unntatt vanlige regler for arbeidstid. Arbeidstilsynet mener Statoil må endre måten de lønner ansatte på

-Vi forsøkte å rydde opp i 2012, signerte vi en protokoll hvor vi fikk fjernet en del av stillingene som har vært såkalt frie og uavhengige, sier Oddvar Karlsen i Industri Energi Statoil til Stavanger Aftenblad.

Tusenvis av Statoil-ansatte er unntatt vanlige regler for arbeidstid. Arbeidstilsynet mener Statoil må endre måten de lønner ansatte på.

-Vi forsøkte å rydde opp i 2012, signerte vi en protokoll hvor vi fikk fjernet en del av stillingene som har vært såkalt frie og uavhengige, sier Oddvar Karlsen i Industri Energi Statoil til Stavanger Aftenblad.

10 prosent

I Statoil har dette vært definert av lønnsklasser, og ikke at man har vært inne og sett på enkeltstillinger. Over 10 prosent av alle Statoil-ansatte har stillinger som gjør at de ikke får betalt for overtid. Denne gruppen har sin egen kompensasjonspakke som skal dekke overtidstillegg. Fem ekstra fridager, ekstra kjøregodtgjørelse på 55.000 kroner i året i tillegg til vanlig kilometersats, og 15.000 kroner til dekning av utgifter til elektronisk kommunikasjon.

I 2012 ble ansatte i slike «særlig uavhengige stillinger redusert fra rundt 6000 til 2700 ansatte. Selv etter reduksjonen er det over 10 prosent av alle Statoil-ansatte som har slike stillinger.

Arbeidstilsynet reagerer på Statoils bruk av uavhengige stillinger. Et tilsyn ved prestisjeavdelingen for økt oljeutvinning ved forskningssenteret i Trondheim avdekket at åtte forskere hadde slike stillinger.

Uenig

Statoil er uenig og har klaget på Arbeidstilsynets vedtak.

Oddvar Karlsen kjenner ikke til Arbeidstilsynets besøk i Trondheim, men er ikke forbauset over funnene. Han påpeker at de uavhengige stillingene gir bedriften stor fleksibilitet. For Industri Energi er det fortsatt et ønske om å få færre slike stillinger.

-Vi skulle gjerne kommet lenger enn vi gjorde i 2012, men opplevde da at det vi fikk til var bedre enn det vi hadde før. Prinsipielt er det riktig å gå videre, fordi Statoil må drives i tråd med regelverket. Og det opplever vi ikke alltid at skjer, som når man sjablongmessig bruker lønnsnivå til å definere uavhengige stillinger og ikke vurderer hver enkelt for seg, sier Oddvar Karlsen.

Nyheter
  • Regelendringer for dagpenger fra 1. juli

    Regelverket for dagpenger ble endret 1. juli. - Den viktigste endringen for deg som skal søke dagpenger, er at du må søke senest første dagen du er arbeidsledig, sier advokat Agnete Velde Jansson i Industri Energi.

  • Vi tar EØS-debatten under Arendalsuka mandag 12. august: Er vi flinke nok til å bruke handlingsrommet?

    EØS-avtalen gir oss adgang til det viktige europeiske markedet og spiller en avgjørende rolle for norske bedrifter og arbeidsplasser. Samtidig hevder mange at den tvinger frem negative endringer, for eksempel i arbeidslivet. Men er det egentlig så enkelt – at det er EØS-avtalen som har skylda for utviklingstrekkene motstanderne peker på? Eller kunne handlingsrommet avtalen gir oss, vært brukt på en helt annen måte?