Energi og miljøkomiteen høring statsbudsjettet 2020 y

Høring i energi- og miljøkomiteen på statsbudsjettet 2020: Slo et slag for karbonfangst- og lagring og CO2-kompensasjon

tirsdag 22. oktober 2019

Industri Energi trakk frem to hovedpunkter under høring i Stortingets energi- og miljøkomité tirsdag 22. oktober: Behovet for å holde trykket oppe på karbonfangst- og lagring, og CO2-kompensasjonsordninger som forhindrer at industri flyttes til land med mindre streng klimapolitikk.

Barbro energi og miljøkomiteen statsbudsjettet 2020
Barbro Auestad, leder for samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi under høring i energi- og miljøkomiteen. Foto: Skjermdump Stortingets nett-TV.

To nøkkelgrep: karbonfangst- og lagring og CO2-kompensasjon

Karbongfangst- og lagring, ofte omtalt som CCS (carbon captrure and storage), er et nøkkelredskap for å sikre norsk industri og arbeidsplasser og kutte klimautslipp på en og samme tid.

I Norge har vi over lengre tid jobbet med såkalte pilotanlegg, men som vi har understreket flere ganger er det svært viktig at trykket holdes oppe og at fullskala-anlegg snart ser dagens lys.

Regjeringen skriver i statsbudsjettet at «Den nåværende planen for prosjektet tilsier at Stortinget kan fatte investeringsbeslutning i forbindelse med Stortingets behandling av Statsbudsjett for 2021, men som Barbro Auestad, leder samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi sa under høringen må det være et minimum at denne tidsplanen overholdes:

– Aller helst hadde vi ønsket at regjeringen var mer offensiv ved å allerede nå i sterkere grad forplikte seg.

Et annet sentralt grep er å sørge for at ikke grønne, norske industribedrifter og arbeidsplasser flagges ut til land med mindre streng klimapolitikk. Kraftforedlende industri som er utsatt for denne faren, såkalt karbonlekkasje, kan søke staten om CO2-kompensasjon.

– Industri Energi mener det er viktig at Regjeringen følger opp forventningen om at CO2-kompensasjon til industrien følger økningen i kvoteprisen for CO2, for å motvirke at norsk kraftforedlende industri flagger ut, sa Auestad.

Du kan se hele høringen på Stortingets nett-TV

Nyheter
  • Meld deg på vårt offshore helikopterseminar

    LOs helikopterutvalg arrangerer 26. mars et offshore helikopterseminar på Sola der våre medlemmer kan få informasjon om hva utvalget jobber med og hva som foregår i offshore helikopterbransjen.

  • Bekymret over utvikling der beredskapsfunksjoner offshore knyttes til stilling

    Industri Energi var denne uka i møte med Petroleumstilsynet fordi forbundet er bekymret over en utvikling der flere selskaper i oljebransjen knytter bestemte beredskapsfunksjoner opp mot stilling. – Vi kan ikke akseptere at folk mister jobben fordi de ikke oppfyller de fysiske kravene som er knyttet til beredskapsfunksjoner, sier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø.