Statsbudsjettet: Forbundsleder på høring i finanskomiteen

torsdag 15. oktober 2020

Forbundsleder, Frode Alfheim, roste politikerne for handlekraft og samarbeid i møte med koronaviruset.

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem onsdag forrige uke, i den anledning gjennomføres en rekke høringer i de ulike komiteene på Stortinget. Industri Energi deltar i flere av disse høringene. Torsdag formiddag deltok forbundsleder Frode Alfheim i finanskomiteens høring.

– Jeg vil begynne med å takke Stortinget for å ha vist handlekraft i arbeidet med krisepakkene i vår, sa forbundsleder Frode Alfheim innledningsvis i høringen

Alfheim la særlig vekt på viktigheten av at regjeringen og opposisjonen på Stortinget forhandlet frem løsninger som ble bredt politisk forankret.

– Dette er en stor styrke for norsk industri og næringsliv, det håper jeg vi også ser mer av i tiden fremover, sa Alfheim.

CO2-avgift, vannkraft og kildeskatt

2020 10 15 - Frode Alfheim høring stb finans
Alfheim deltok i finanskomiteens høring gjennom video fra forbundskontoret. Skjermdump: Stortinget.no

I sitt innlegg tok Alfheim opp tre konkrete saker fra regjeringens forslag til budsjett, som Industri Energi mener må forbedres.

Den foreslåtte CO2-avgiften på bruk av naturgass og propan (LPG) til kjemisk reduksjon og metallurgiske prosesser må utsettes til eksportindustriens konkurranseevne er betydelig forbedret.

– Denne avgiften vil treffe eksportindustri som fortsatt er hardt rammet av korona-pandemien, sa Alfheim.

Regjeringen foreslår også endringer i skatteregimet for vannkraft. Alfheim sa at Industri Energi er opptatt å få mer energiproduksjon i Norge og at forslaget er et godt utgangspunkt, men at det må forbedres. Han pekte spesielt på tidligere forslag fra Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet som gode muligheter å jobbe videre med.

Den tredje saken Alfheim uttrykte bekymring for er regjeringens forslag om å innføre kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger for visse fysiske eiendeler fra foretak med virksomhet i Norge til nærstående foretak i lavskatteland.

– Industri Energi støtter opp om det viktige arbeidet mot overskuddsflytting, herunder innføringen av kildeskatt på slike betalinger.

– Vi er imidlertid bekymret for virkningen av en kildeskatt som også omfatter leiebetalinger for skip, fartøy, rigger, fly og helikopter. Deler av norsk olje- og gassnæring er allerede sterkt presset som følge av covid-19 og oljeprisfall, og vi frykter at dette forslaget kan ramme arbeidsplasser og aktivitet knyttet til olje- og gassnæringen på norsk sokkel.

– Vi ber derfor Stortinget finne løsninger som ikke gir negative effekter for disse næringene, avsluttet Alfheim.

Fagforeningsfradrag og formueskatten

I det skriftlige innspillet Industri Energi har oversendt finanskomiteen tas også to andre viktige saker opp.

Nok en gang foreslås det ingen økning i fagforeningsfradraget, som i kronebeløp har stått på stedet hvil siden 2013, noe som betyr at det i praksis har blitt mindre verdt for hvert eneste år siden den gang.

I høringssvaret legger Industri Energi vekt på at viktigheten av et organisert arbeidsliv og ber partiene på Stortinget om å øke fradraget.

Det skriftlige høringsinnspillet tar også et oppgjør med at formueskatten enda en gang foreslås kuttet:

– Industri Energi ønsker en aktiv næringspolitikk og en aktiv arbeidsmarkedspolitikk i situasjonen vi nå står i. Kutt i formuesskatten er gal prioritering, og vil svekke offentlige budsjetter også i årene fremover, står det å lese i høringssvaret.

Nyheter