043

Sterk støtte til oljeindustrien!

torsdag 20. april 2017

Oljen er den viktigste garantien for arbeid og velferd i Norge. Slik vil det også være i lang tid framover.

Torsdag møtte flere hundre oljearbeidere og andre opp til markering for støtte til petroleumsindustrien. De ville vise hvor viktige arbeidsplassene deres i oljen er for landet vårt. Det handler om fremtidens industri, arbeid og velferd. Oljeindustrien er landets viktigste næring og gir arbeid til rundt 250.000 personer. Rundt 30 prosent av statens inntekter kommer fra petroleumsindustrien.

Markeringen er et samarbeid mellom Industri Energi og Fellesforbundet og ble holdt i forkant av Arbeiderpartiets landsmøte. Sentralstyret i Ap vil verne størsteparten av havområdene utenfor Senja, Vesterålen og Lofoten, men konsekvensutrede et lite havområde sør for Lofoten. Avgjørelsen om konsekvensutredning og vern tas av landsmøtet denne helgen.

Bilder fra markeringen

Må baseres på kunnskap

064
Nestleder Frode Alfheim i Industri Energi under sin tale på Youngstorget torsdag.

Norge har alltid ført en trinnvis og kunnskapsbasert oljepolitikk, og vi forventer at Arbeiderpartiet er den fremste garantist for at det fortsetter slik. Oljeindustrien sikrer arbeid og velferd! Vår velferdsutvikling er et resultat av fornuftig utnyttelse av våre naturressurser kombinert med sosialt ansvarlig fordeling.

Nestleder i Industri Energi, Frode Alfheim, mener politikerne i større grad må ta innover seg betydningen oljeindustrien har hatt og fortsatt vil ha i framtiden.

– Markeringen er en påminning til Arbeiderpartiet og andre om at oljenæringen er viktig og vil forbli viktig i framtiden. Petroleumsnæringen er veldig viktig for både sysselsetting og finansiering av velferdsstaten. I tillegg er vi nøkkelen til teknologiutviklingen. Nye næringer skal oppstå på siden og sammen med dagens petroleumsindustri, sier Alfheim.

Ser positivt på framtiden

Næringen har gjennomgått to-tre tøffe år med oppsigelser og omstilling. Men industrien er langt fra død av den grunn, understreker nestlederen, som ser positivt på framtiden.

– Kostnadene har nå kommet ned på et lavere nivå. Det er klare tegn på industrien igjen er i stand til å lete og få inn utbyggingsplaner på felt. Trolig blir det tatt en investeringsbeslutning på Castberg i Barentshavet allerede i år, noe mange fram til nå har ment ikke ville skje, sier han.

Nyheter