Stiller i storstreiken 28. januar

Thursday 18. December 2014

Industri Energi stiller med sine 61 000 medlemmer opp i storstreiken 28. januar i protest mot frislipp av midlertidige ansettelser, svekket vern av arbeidstid og mer overtidsarbeid uten betaling, som regjeringen har foreslått.

LO, Unio og YS oppfordrer sine medlemmer til politisk streik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Streiken vil finne sted onsdag 28. januar klokken 14.00 til 16.00 under hovedparolen «Forsvar arbeidsmiljøloven».

700 000 midlertidige ansatte

Vi får et arbeidsliv der nærmere 700 000 ansatte kan bli midlertidige ansatt.
Christopher Birknes, Industri Energi.
Christopher Birknes, forbundsekretær i Industri Energi
Neste gang kan det være din datter eller sønn som blir midlertidig ansatt.

– Vi vil med disse regelendringene, dersom de blir vedtatt av Stortinget, få et arbeidsliv der nærmere 700 000 ansatte kan bli midlertidige ansatt, mer enn hver fjerde yrkesaktive i Norge.

Neste gang kan det være din tur, eller din sønn eller datter, som må ta til takke med midlertidig ansettelse, uten mulighet til å få lån eller forutsigbarhet, sier Christopher Birknes i Industri Energi.

1,5 millioner i streik

De tre hovedorganisasjonene, som til sammen representerer om lag 1,5 millioner medlemmer, vil på denne måten markere sin motstand mot regjeringens endringsforslag:

 • Økt bruk av midlertidige stillinger
 • Svakere vern når det gjelder arbeidstid
 • Risiko for lengre arbeidsøkter
 • Mer pålagt overtid
 • Samt mer søndagsarbeid.

Markeringen offshore og landindustrien

Industri Energi vil mobilisere sine nærmere 61 000 medlemmer innen offshore, ute på havet og på land, landindustri og i våre ferdigvareindustrier.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om gjennomføring av generalstreiken.

Truer hovedregel om faste ansettelser

I dag er det sånn at arbeidsgiver kan kun ansette vikarer eller midlertidige dersom de vikarierer for en konkret person, som for eksempel er i barselpermisjon, utdanningspermisjon eller lignende, eller hvis det er tidsbegrenset ekstraordinært arbeid. Forslaget går på å fjerne disse reglene, sånn at man kan ansette midlertidig uansett i ett år.

Flytter makt

Forslaget flytter også makt fra arbeidstakerne over til arbeidsgiverne, og svekker fagforeningenes muligheter for å ivareta arbeidstakernes interesser.

LO, Unio og YS vil sammen arrangere markeringer i de store byene i tilknytning til streiken, og har etablert samarbeid om en informasjonskampanje om de foreslåtte endringene og konsekvensene av disse. Kampanjens nettadresse er www.mittarbeidsliv.no

Nyheter
 • Tillitsvalgte i Industri Energi gir innspill til nye læreplaner for yrkesfag

  – Det er flott at det blir mer fokus på yrkesfagene. For min egen del, brenner jeg for yrkesfag og spesielt inn mot kjemi-og prosessfag, og det er derfor gledelig og registrere at interessen for å bli lærling i industrien er økende, sier Morten Ødegård, tillitsvalgt i Industri Energi Yara i Porsgrunn.

 • Boliglån: Ny avtale gir bedre renter til medlemmene

  LO og forbundene har nå fremforhandlet nye og lavere renter for medlemmene på boliglån. Førstegangskjøpere får en spesielt god deal med nominell rente på 2,25 prosent. Alle andre medlemsgrupper kommer også svært godt av den nye avtalen, og tilbys en rente fra 2,32 prosent.