Bli med og si stopp til angrepet på faglige rettigheter!

fredag 10. mars 2017

Etter initiativ fra dagens regjering har Stortinget vedtatt en rekke forverringer av arbeidsmiljøloven. Hvor skal det ende? Bli med i LOs nasjonale demonstrasjon 20.mars og protester mot utviklingen!

Oslo
Bli med i demonstrasjonen mot regjeringens undergraving av faglige rettigheter. Arkivbilde

Arbeidslivet i Norge er under angrep. Regjeringen har fått igjennom en rekke endringer som fører til økt usikkerhet og uforutsigbarhet. Arbeidsmiljøloven forverres. Vi ser at faste stillinger blir erstattet av midlertidige ansatte eller bemanningsbyråer. Denne utviklingen kan vi ikke støtte.

Kravet vårt er klart: arbeidsmiljøloven må styrkes, forverringene må reverseres. Vi vil ha faste heltidsansettelser på heltid, ikke flere lausarbeidere. Jobbene i Norge skal være trygge. Det skal ikke bli enklere å sparke folk. Arbeidstiden skal være regulert. Vi skal ikke ha lengre arbeidsdager uten kompensasjon. Vi er for integrering i arbeidslivet, og imot innleie av arbeidskraft og sosial dumping.

Bli med i markeringen mot Høyre/Frp-regjeringas undergraving av faglige rettigheter i Oslo. Møt opp foran Stortinget 20. mars klokken 14. Det blir appeller fra forbundsledere og tillitsvalgte. Samme dag holdes det konferanse på Kulturhuset på Youngstorget mellom klokken 11.30 og 13.30 om forverringene av arbeidsmiljøloven og konsekvenser med fortsatt frislepp av bemanningsbransjen.

Nyheter