Stort potensial i nord, men krevende å få nok kvalifisert arbeidskraft

Friday 9. November 2018

Det er et betydelig vekstpotensial for en rekke næringer i nord fram mot 2040. Det viser en fersk rapport utført av Sintef. – Utfordringen vil være å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

IMG_10071
Forbundsleder Frode Alfheim og Ivan André Micheeff, leder Equinor IE Harstad, var tilstede i Tromsø under lanseringen av Sintef-rapporten. Foto: Inger Hoff

Ifølge rapporten er Nord-Norge i en særstilling hva gjelder tilgang på havressurser, med blant annet 60 prosent av det norske sjøarealet innenfor grunnlinjen.

Oljedirektoratets oppdaterte estimat for uoppdagede ressurser i nord er økt med nær 40 prosent fra 2016. Økningen er resultat av ny ressurskartlegging i Barentshavet. Ifølge Sintef-rapporten kan den nord-norske sokkelen øke sin andel av Norges produksjonsvolum fra dagens 8,5 prosent til 35 prosent i 2040, under forutsetning av at det åpnes nye letearealer nær grensen mot Russland.

Framtidig vekst er avhengig av et videre fokus på forutsigbare rammevilkår, teknologiutvikling og bærekraftig ressursforvaltning.

Samtidig vil det bli utfordrende å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft.

-Flere av industriene som er omtalt i rapporten benytter i stor grad ikke lokal arbeidskraft i dag, isteden benytter de tilreisende arbeidskraft, som er flyktig og lite stabil over tid, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Trenger faste ansettelser

Han viser til at alt for mange ungdom flytter ut av landsdelen.

-Dette er ungdommer som med mer stabile og forutsigbare arbeidsvilkår kunne blitt boende i nord og sånn sett styrket landsdelen og næringene. Hvis ungdom skal å ta relevant utdanning med sikte på å bli boende i nord, må de ha framtidsutsikter om fast arbeid og ryddige forhold, fortsetter Alfheim.

Han mener arbeidsgiverne har stort ansvar ved å være troverdige og motivere ungdom til å satse på industriell utdanning.

-I Norge har vi lange tradisjoner for partssamarbeid, nettopp for å skape vekst og felles framtid. Men det er helt avgjørende at vi har et organisert arbeidsliv med faste ansettelser, sier han.

Spennende arbeidsoppgaver

Ivan André Micheeff, leder Equinor IE Harstad, var tilstede i Tromsø under lanseringen av Sintef-rapporten fredag.

Han understreker at Equinor om 10-15 år vil pensjonere cirka 40 prosent av arbeidsstokken sin. – Det er behov for å erstatte disse med unge arbeidstakere. De vil få spennende, høyteknologiske arbeidsoppgaver innen fornybar vind og solenergi, samt olje og gass levert på en mest miljøvennlig måte, sier Micheeff.

Nyheter