DSC_1196

Statsbudsjettet: Stortinget kan ikke leve med så lave klimaambisjoner

Thursday 12. October 2017

Regjeringen legger fram et statsbudsjett hvor de kutter kraftig i bevilgning til utvikling av karbonfangst og -lagring (CCS). Leder Frode Alfheim i Industri Energi mener at Stortinget må ta ansvar for en seriøs klimapolitikk.

DSC_1196
Leder Frode Alfheim i Industri Energi

I 2017 ble det bevilget 360 millioner kroner for å sikre framdrift i arbeidet med CCS hos tre industribedrifter. I regjeringens budsjettforslag for 2018 er bevilgningen redusert til 20 millioner.

– Skal man ha noen som helst mulighet til å nå klimamålene fra Paris-avtalen kommer man ikke utenom karbonfangst og -lagring fra prosessindustrien, påpeker Alfheim.

Det er bred enighet om at CO2-utslippene i verden må ned for å forhindre skadelige klimaendringer på jorda.

Har ingen tid å miste

Regjeringen varsler også at de vil legge fram hele fullskalaprosjektet for Stortinget i løpet av våren 2018. Industri Energi mener at det er viktig at prosjektene ikke utsettes.

– Vi opplever at dette i realiteten betyr at prosjektene legges på is. Det er en stor skuffelse. Vi opplever et stort engasjement i industrien, sier Alfheim.

De eneste storskala CO2–håndteringsprosjektene som er i drift i Europa i dag er Sleipner og Snøhvit.

– Norge har verdensledende industrimiljøer på dette feltet, og vi har alle muligheter til å sette oss i førersetet. Vi kan ta ansvar for å utvikle helt nødvendig klimateknologi og etablere oss som Europas CO2-lager, noe som vil gi både arbeidsplasser og nasjonal verdiskaping, sier Alfheim.

Begrenset handlingsrom

Det er gjennomført studier av fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering ved Norcems sementanlegg i Brevik, Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya i Porsgrunn og Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune (EGE) sitt energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud. Studiene viser at CO2-fangst er teknisk mulig ved alle tre lokalisasjonene.

– Handlingsrommet for å realisere prosjektene er nå. Nå må Stortinget ta kollektivt ansvar for at det solide arbeidet som er gjort, ikke legges i skuffen, sier Alfheim.

Beslutningsunderlaget skulle etter planen være klart høsten 2018, slik at en eventuell investeringsbeslutning kan tas av Stortinget våren 2019.

Industri Energi organiserer ansatte ved Norcem og Yara.

Nyheter
  • -Hver eneste dag på jobben er kjempespennende

    -Vi lærer noe nytt hver dag. Jeg har en kjempespennende jobb og er utrolig glad for å være med i forprosjektet medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). Ledelsen gir oss et stort ansvar og får oss til å tenke kontinuerlige forbedringer i prosessen, sier operatør Elisandra Martinez (21) i GE Healtcare.

  • Tusen dager uten skader på nikkelverket

    -HMS-arbeid i fellesskap sammen med ledelsen har aldri vært bedre enn nå i Glencore Nikkelverk Det er fantastisk at vi har passert 1000 dager siden sist vi hadde en skade blant de ansatte. Dette skyldes godt lederskap og involvering av alle ansatte, sier tillitsvalgtleder Cay Nordhaug i Nikkelverkets Arbeiderforening Industri Energi i Kristiansand.