DSC_1196

Statsbudsjettet: Stortinget kan ikke leve med så lave klimaambisjoner

torsdag 12. oktober 2017

Regjeringen legger fram et statsbudsjett hvor de kutter kraftig i bevilgning til utvikling av karbonfangst og -lagring (CCS). Leder Frode Alfheim i Industri Energi mener at Stortinget må ta ansvar for en seriøs klimapolitikk.

DSC_1196
Leder Frode Alfheim i Industri Energi

I 2017 ble det bevilget 360 millioner kroner for å sikre framdrift i arbeidet med CCS hos tre industribedrifter. I regjeringens budsjettforslag for 2018 er bevilgningen redusert til 20 millioner.

– Skal man ha noen som helst mulighet til å nå klimamålene fra Paris-avtalen kommer man ikke utenom karbonfangst og -lagring fra prosessindustrien, påpeker Alfheim.

Det er bred enighet om at CO2-utslippene i verden må ned for å forhindre skadelige klimaendringer på jorda.

Har ingen tid å miste

Regjeringen varsler også at de vil legge fram hele fullskalaprosjektet for Stortinget i løpet av våren 2018. Industri Energi mener at det er viktig at prosjektene ikke utsettes.

– Vi opplever at dette i realiteten betyr at prosjektene legges på is. Det er en stor skuffelse. Vi opplever et stort engasjement i industrien, sier Alfheim.

De eneste storskala CO2–håndteringsprosjektene som er i drift i Europa i dag er Sleipner og Snøhvit.

– Norge har verdensledende industrimiljøer på dette feltet, og vi har alle muligheter til å sette oss i førersetet. Vi kan ta ansvar for å utvikle helt nødvendig klimateknologi og etablere oss som Europas CO2-lager, noe som vil gi både arbeidsplasser og nasjonal verdiskaping, sier Alfheim.

Begrenset handlingsrom

Det er gjennomført studier av fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering ved Norcems sementanlegg i Brevik, Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya i Porsgrunn og Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune (EGE) sitt energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud. Studiene viser at CO2-fangst er teknisk mulig ved alle tre lokalisasjonene.

– Handlingsrommet for å realisere prosjektene er nå. Nå må Stortinget ta kollektivt ansvar for at det solide arbeidet som er gjort, ikke legges i skuffen, sier Alfheim.

Beslutningsunderlaget skulle etter planen være klart høsten 2018, slik at en eventuell investeringsbeslutning kan tas av Stortinget våren 2019.

Industri Energi organiserer ansatte ved Norcem og Yara.

Nyheter