Stortinget støtter at arbeidsmiljøloven skal gjelde innaskjærs arbeidsdykking

onsdag 10. mars 2021

-Vi er glad for at Stortinget støtter regjerings lovforslag om at arbeidsmiljøloven blir gjeldende for all innaskjærs yrkesdykking, sier områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Espen Bjørklund 1
Politiske myndigheter har nå avklart at arbeidsmiljøloven skal gjelde for innaskjærs yrkesdykking. Arkivfoto

En enstemmig arbeids- og sosialkomité i Stortinget støttet tirsdag regjeringen sitt lovendringsforslag om at all innaskjærs yrkesdykking skal ha Arbeidstilsynet (Atil) som tilsyn og at dykking skal være underlagt arbeidsmiljøloven.

Arbeids- og sosialkomiteen legger også vekt på at partene skal jobbe tett sammen om oppfølgingen av vedtaket.

-Dette er et arbeid vi ser fram til å starte på. Både sammen med Arbeidstilsynet og arbeidsgiverorganisasjonene. Vårt hovedfokus kommer til å være spørsmål rundt helse, miljø og sikkerhet og like konkurransevilkår. Vi kommer også til å følge opp spørsmål rundt sykepenger og selvstendig næringsdrivende, sier Stokka.

Det har lenge vært uklart hvilken lov som gjelder og hvem som skal føre tilsyn for innaskjærs arbeidsdykking.

-Politiske myndigheter har nå avklart dette spørsmålet. Industri Energi kommer til å fortsette arbeidet med en egen tariffavtale for innaskjærs arbeidsdykking, sier Ommund Stokka.

Den endelige voteringen skjer i Stortinget 22. mars.

Les mer:

Dykkerne har endelig blitt hørt

Over halvparten av dykkerne har fryktet for liv og helse

Industri Energi tar tak for å bedre sikkerheten for innaskjærsdykking

Industri Energi krever at innaskjærsdykkerne skal ha trygge arbeidsforhold

Nyheter
  • Ikke akseptabelt med gamle passasjerhelikoptre på norsk sokkel

    Aker BP oppfyller ikke oljeselskapenes egne retningslinjer om å bruke moderne helikoptre ved transport av passasjerer på sokkelen. –Det er ikke akseptabelt og vi ber nå selskapet anskaffe siste generasjons helikopter på Valhall-feltet, sier leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø.

  • TFO-ordningen trygger arbeidsplasser og ringvirkninger

    -Gjennom konsesjonssystemet sikrer vi et jevnt og forutsigbart aktivitetsnivå, som igjen trygger arbeidsplasser og bidrar til ringvirkninger, skriver Industri Energi i et høringsinnspill om TFO2021.