Støtter fagforeningsarbeid i Myanmar

onsdag 24. mars 2021

Arbeidsutvalget i Industri Energi besluttet denne uken å støtte fagforeningsarbeid i Myanmar med 25 000 kroner.

CTUM1
Foto: Confederation of Trade Unions Myanmar (CTUM)

1. februar i år, bare timer før den nyvalgte generalforsamlingen i Myanmar skulle samles for første gang etter det nasjonale valget, gikk militæret i landet til aksjon og kuppet makten. En rekke politiske ledere ble satt i arrest, deriblant tidligere vinner av Nobels fredspris og Rafto-prisen, Aung San Suu Kyi. Kuppet førte til sterke reaksjoner internasjonalt, med krav om at militæret må respektere valgresultatet og løslate demokratisk valgte ledere.

I Myanmar har sivilbefolkningen reagert ved å gjennomføre offentlige protester og aksjoner. Fra militærets side har disse reaksjonene blitt møtt med kraftige mottiltak som bruk av maktmidler og fengsling.

Building and Wood Workers’ International (BWI), som er en global sammenslutning av fagforeninger innen bygg- og treindustrien, har engasjert seg i kampen for demokrati og fagforeningsrettigheter i Myanmar.

– Foreningsfriheten og retten til å organisere og forhandle kollektivt kan bare garanteres under et demokrati. Uten demokrati er det ingen fagforening, sa BWI i en pressemelding tidligere denne måneden.

Meldingen kom i forbindelse med en generalstreik til støtte for demokrati i Myanmar. Det var fagbevegelsen i samarbeid med Civil Disobedience Movement (CDM) som organiserte streiken.

Senere har både BWI og den internasjonale fagforeningsføderasjonen ITUC oppfordret fagforeninger verden over til å bidra økonomisk til arbeidet for demokrati og fagforeningsrettigheter i Myanmar. De viser til at forholdene er spesielt vanskelige for fagforeningsaktivister som er fengslet eller må gå i skjul for kuppmakerne. Også familiene deres har svært vanskelige vilkår.

Arbeidsutvalget i Industri Energi tok denne uken oppfordringen på strak arm og bidrar med 25 000 til BWIs arbeid i Myanmar.

Nyheter
  • Ikke akseptabelt med gamle passasjerhelikoptre på norsk sokkel

    Aker BP oppfyller ikke oljeselskapenes egne retningslinjer om å bruke moderne helikoptre ved transport av passasjerer på sokkelen. –Det er ikke akseptabelt og vi ber nå selskapet anskaffe siste generasjons helikopter på Valhall-feltet, sier leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø.

  • TFO-ordningen trygger arbeidsplasser og ringvirkninger

    -Gjennom konsesjonssystemet sikrer vi et jevnt og forutsigbart aktivitetsnivå, som igjen trygger arbeidsplasser og bidrar til ringvirkninger, skriver Industri Energi i et høringsinnspill om TFO2021.