Student- og ungdomsarbeidet i Industri Energi slås sammen

søndag 20. oktober 2019

Ungdomskonferansen vedtok søndag å slå sammen student- og ungdomsarbeidet i forbundet. Et tilsvarende vedtak ble gjort på studentkonferansen 22. september.

DSC_6166
Ungdomskonferansen pågikk på Sola, utenfor Stavanger, 18-20. oktober. Foto: Atle Espen Helgesen

I en uttalelse som ble enstemmig vedtatt står det at Industri Energi sitt student- og ungdomsarbeid har tradisjon for å ligge i front med å organisere og aktivisere unge medlemmer i norsk fagbevegelse.

-Tiden er moden for å samkjøre ungdoms- og studentarbeidet i enda større grad (…). Vi skal fortsette å være en rollemodell for studentarbeidet i framtiden, men da som en enda mer integrert organisasjon der flere vil bidra i studentarbeidet. Dette tror vi vil styrke studentorganiseringen ved at overgangen fra student til fast medlem blir mer strømlinjeformet og ungdomsutvalget vil kunne gjøre seg mer relevant for unge medlemmer med lengre medlemmer, kan man lese i uttalelsen.

Ungdomskonferansen, som har vedtatt å endre navn til Ungdomskonferansen Kraft, vedtok denne helgen også ny handlingsplan, vedtektsendringer og flere uttalelser. Disse ligger vedlagt i bunn av denne artikkelen.

Nyheter