Studentene støtter de streikende i Industri Energi

mandag 3. oktober 2016

Som studentmedlemmer i Industri Energi kjemper vi for det arbeidslivet vi vil ha når vi går ut i arbeid. Derfor støtter vi også de streikende oljeservicearbeiderne i sin legitime kamp, skriver studentene i sin støtteerklæring.

 

studentkopnferansen-2016
Studentmedlemmene støtter de streikende i Industri Energi og deres kamp for et anstendig arbeidsliv. Bilde er tatt fra studentkonferansen som ble avholdt helgen 30. september til 2.oktober.

Den norske modellen handler om gjensidig tillit mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversida. Når arbeidsgiveren inngår en dårlig avtale med et lite forbund, og så forsøker å tvinge det store flertallet til å godta den kan en ikke lenger snakke om tillit.

Ved å bruke en mindre brikke på sjakkbrettet prøver arbeidsgiverne å pålegge oljeservicearbeiderne en avtale som verken gagner dem eller SAFE — og faktisk ingen andre enn arbeidsgiverne selv, skriver studentene.

Oljeservicearbeiderne har blitt offer for en arbeidsgiverside som misbruker den «oljekrisa» vi har nå, og de gjennomfører  en splitt og hersk-politikk de alltid har drømt om å gjennomføre. Tilliten til arbeidsgiverne minker enda mer nå som de sprer løgn om kravene til de streikene.

Snart skal vi stå ved deres side som arbeidskollegaer. Den dagen forventer vi at alle arbeidere og alle fagforeninger blir behandlet seriøst av arbeidsgiveren. Da kan vi ikke godta at lønnsgapet mellom forskjellige yrkesgrupper på samme arbeidsplass øker, og heller ikke at arbeidsgiversiden farer med løgn for å sverte arbeidernes sak.

Vi støtter de streikende oljeservicearbeiderne i sin kamp for et anstendig arbeidsliv og for den norske modellen.

Nyheter
  • Saipem Ltd driver sosial dumping på norsk sokkel

    -ROV-selskapet Saipem Limited driver sosial dumping når det misbruker intensjonen i regelverket om fri bevegelse av arbeidskraft innenfor EØS og således skaffer seg et konkurransefortrinn, sier OSA-inspektør Wayne Pena i Industri Energi.

  • Meld deg på vårt offshore helikopterseminar

    LOs helikopterutvalg arrangerer 26. mars et offshore helikopterseminar på Sola der våre medlemmer kan få informasjon om hva utvalget jobber med og hva som foregår i offshore helikopterbransjen.