Superververe hedret på Styrke 2015

onsdag 15. april 2015

Rekrutteringsprisen for 2014 tildeles Eivind Torvik og Sunndal kjemiske fagforening, Stein Tore Haga, Kent Hettervik og Rowan ansattes forening og til Chris William Dale i Cosl.

Lars Anders Myhre, som leder juryen for Rekrutteringsprisen i Industri Energi vektlegger at organisasjonsbygging og fagforeningsarbeid er det viktigste verktøy for å bli større, sterkere og flere medlemmer.

– Det er gjennom å stille krav, forhandle og sloss for det vi tror på, som er det viktigste for å få flere sammen med oss. Det er å kjempe for det vi tror på, som gjør at folk organiserer seg, sa Lars Anders Myhre da han delte ut prisen i Haugesund i forbindelse med vervekonferansen Styrke 2015

- Det er gjennom å stille krav, forhandle og sloss for det vi tror på, som er det viktigste for å få flere sammen med oss. Det er å kjempe for det vi tror på, som gjør at folk organiserer seg, sa Lars Anders Myhre da han delte ut prisen i Haugesund i forbindelse med vervekonferansen Styrke 2015.
Lars Anders Myhre, leder av juryen for Rekrutteringsprisen i Industri Energi
Delt vervepris 2014
Sunndal kjemiske fagforening (SKF) og Rowan ansattes forening tildeles hver en pris på 10 000 kroner, mens Chris William Dale i Cosl tildeles en pris på 5 000 kroner.

Delt vervepris 2014

Sunndal kjemiske fagforening (SKF) og Rowan ansattes forening tildeles hver en pris på 10 000 kroner, mens Chris William Dale i Cosl tildeles en pris på 5 000 kroner.

Ververekord i Sunndal

Sunndal kjemiske fagforening har over 1000 medlemmer. Klubben har en organisasjonsgrad på nær 100 prosent blant operatører. SKF har jobbet systematisk med organisasjonsbygging gjennom mange år, i tillegg til å være svært aktive politisk for å påvirke, bevare og videreutvikle industrien i Sunndal.

El&IT- klubben ved Sunndal Verk ble nylig lagt ned og alle medlemmene meldte seg kollektivt inn i Sunndal kjemiske fagforening og Industri og Energi. Sunndal kjemiske fagforening har det siste året totalt vervet nærmere 80 nye medlemmer. Det er rekord i klubbens 60 års historie!

Juryens konklusjon er at Sunndal kjemiske fagforening fremstår som den bedriftsklubben som har samlet de organiserte ansatte i en forening under mottoet en bedrift en fagforening. Videre har SKF stor innflytelse i samfunnet både lokalt og regionalt og har i tillegg fremmet og deltatt aktivt i byggingen av Industri Energi forum Møre og Romsdal.

120 nye medlemmer i 2014

Rowan Ansattes forening har i 2014 fokuserer på saksbehandling, verving og medlemskontakt. Klubben roses også for at de aktivt bruker Facebook og ny teknologi for å verve og serve medlemmer.

Klubben vokste i løpet av 2014 fra 250 til 370 medlemmer, som er en vekst på 120 medlemmer. Per dags dato har klubben over 400 medlemmer. Konklusjon til juryen er at Rowan ansattes forening ved Stein Thore Haga har tatt i bruk teknologi som bidrar til å ivareta medlemmenes interesser ved en nær 24 timers service. Arbeidet har båret frukter både faglig og organisatorisk.

Heroisk organisasjonsbygging

Chris Dale har i løpet av noen få år bygd opp en solid klubb i COSL. Dette har han gjort ved aktiv verving og organisatorisk klubbygging.

– Chris Dale har vervet en veldig stor gruppe i bedriften. Han har fått andre engasjert i verving. Det siste året har Chris Dale stått oppreist og gjort en heroisk innsats i til dels harde kamper med konkurrerende fagforeninger samt en tøff bedriftsledelse.

– De som kjenner forholdene godt er imponert over Chris sin stå på vilje når det har stormet som mest. Ved årsmøtet i mars ble han gjenvalgt som klubbleder. På denne bakgrunn mener komiteen at Chris fortjener denne hedersprisen som verver og organisator, sa Lars Anders Myhre.

Juryen for Rekrutteringsprisen 2014:

Ledet av Lars Anders Myhre, tidligere leder av NOPEF.

Inger Pernille Høen, Ineos Bamble

Einar Støfringshaug, Elkem Bjølvefossen

Stein Remmen, Vestnofa Industrier

Lill Heidi Bakkerud, Statoil

Jarle Vines, Industri Energi

Nyheter
  • Saipem Ltd driver sosial dumping på norsk sokkel

    -ROV-selskapet Saipem Limited driver sosial dumping når det misbruker intensjonen i regelverket om fri bevegelse av arbeidskraft innenfor EØS og således skaffer seg et konkurransefortrinn, sier OSA-inspektør Wayne Pena i Industri Energi.

  • Meld deg på vårt offshore helikopterseminar

    LOs helikopterutvalg arrangerer 26. mars et offshore helikopterseminar på Sola der våre medlemmer kan få informasjon om hva utvalget jobber med og hva som foregår i offshore helikopterbransjen.