Henrik Fjeldsbø

Svært skuffende at flyforbudet for Super Puma-helikoptre oppheves

fredag 7. juli 2017

– Vi er svært skuffet over at Luftfartstilsynet nå velger å oppheve flyforbudet for Super Puma-helikoptrene L2 og 225 når rotårsaken til Turøy-ulykken ennå ikke er funnet, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder av Industri Energis helikopterutvalg.

Henrik Solvorn Fjeldsbø
Henrik Fjeldsbø, leder i Helikopterutvalget.

Det norske Luftfartstilsynet og britiske luftfartsmyndigheter (UK CAA) sendte fredag kveld ut en felles melding der de kunngjorde at de har til hensikt å oppheve flyforbudet for Super Puma-helikoptrene H225LP og AS332L2. Disse helikoptrene har stått på bakken i Norge og Storbritannia siden Turøy-ulykken 29. april i fjor, der 13 personer omkom.

– Vi er svært skuffet over at luftfartsmyndighetene velger å oppheve flyforbudet når rotårsaken til Turøy-ulykken ennå ikke er funnet. Så lenge man ikke vet den bakenforliggende årsaken til at et av planetgirene i helikopterets girboks røk og feilen er utbedret, så bør ikke helikoptrene tas i bruk igjen på norsk sokkel, sier helikopterekspert Henrik S. Fjeldsbø i Industri Energi.

Lite tillitsvekkende

Fjeldsbø utdyper at produsenten Airbus sine modifikasjonstiltak ikke er nok til at man kan være sikre på at det ikke vil kunne skje en ny ulykke med de aktuelle helikoptrene.

– Senest søndag så vi på TV2 Nyhetene at det eksisterende deteksjonsystemet i disse helikoptrene bare har 12 prosent sjanse til å fange opp metallspon i girkassen, sier Fjeldsbø.

Han mener det er svært lite tillitsvekkende at norske Luftfartstilsynet velger å følge de europeiske luftfarsmyndighetenes (EASA) sitt spor og oppheve flyforbudet før rotårsaken er funnet.

– Det er skremmende og jeg hadde forventet at Luftfartstilsynet sto løpet ut og ventet til Havarikommisjonen hadde konkludert i sin endelige rapport og man var sikre på hvorfor ulykken skjedde, sier han.

Fjeldsbø spør også hvem som nå vil ta ansvaret hvis man skulle få en ny ulykke med Super Puma.

– Vi har ikke råd til å sette disse Super Puma-helikoptrene i drift igjen før vi er helt sikre på at det ikke vil skje en tilsvarende ulykke igjen, sier han og minner om at det i 2009 skjedde en tilsvarende ulykke på britisk sokkel som kunne forhindret Turøy-ulykken, hvis man kjente rotårsaken.

Ble ikke orientert i forkant

Fjeldsbø mener videre at det er oppsiktsvekkende at et norsk myndighetsorgan som Luftfartstilsynet går ut med så viktig informasjon for tusenvis av ansatte i petroleumssektoren sent fredag kveld, rett før fellesferien.

– Dette er åpenbart en nyhet som Luftfartstilsynet ønsker at skal gå både folk og medier hus forbi. Det er utrolig lite tillitsvekkende. Og jeg er svært skuffet over at vi som representerer passasjerene ikke er orientert om beslutningen i forkant, sier han.

Industri Energi fikk høre om beslutningen gjennom vårt utvidede nettverk i helikopterbransjen sent fredag ettermiddag.

Tas ikke i bruk med det første

Fjeldsbø understreker at Super Puma-helikoptrene trolig ikke vil fly offshore i Norge med det første, siden det vil ta tid å klargjøre maskiner som har stått i ro i over ett år og fordi det er nødvendig å utføre en rekke tester og modifikasjoner på helikoptrene.

– Samtidig er det, så langt Industri Energi kjenner til, ingen oljeselskap på norsk sokkel som er villig til å ta helikoptertypen i bruk igjen nå, sier han.

Fjeldsbø understreker at Industri Energi ikke vil akseptere helikoptertypen i bruk så lenge rotårsaken til Turøy-ulykken ikke er funnet. Forbundet vil fortsette å følge saken tett.

 

For ytterligere kommentar:

Henrik Solvorn Fjeldsbø, forbundssekretær og leder i Helikopterutvalget, 99 20 64 74.

Nyheter