Tariff 2016: Brudd i forhandlingene på flyteriggavtalen

tirsdag 24. mai 2016

– Vi gikk for et ansvarlig oppgjør og i tråd med den vanskelige situasjonen hele oljeindustrien er inne i, men arbeidsgiverne viste ingen vilje til å komme oss i møte. Vi så dessverre derfor ingen annen utvei enn å bryte forhandlingene, sier Asle Reime, som ledet forhandlingene for Industri Energi.

Asle Reime
Forhandlingsleder Asle Reime i Industri Energi

­­­­­­­

Klokken 23.20 tirsdag 24.05.2016 ble det brudd i forhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund på flyteriggavtalen. Avtalen omfatter 5000 medlemmer i Industri Energi på flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel.

Industri Energi har lagt frontfagsoppgjøret mellom LO og NHO til grunn for dette oppgjøret, og var innstilt på et moderat og tilnærmet kostnadsnøytralt oppgjør.

– Vi har forsøkt så godt vi har kunnet å være løsningsorienterte og skape god dialog med motparten gjennom forhandlingene, men arbeidsgiverne kom oss aldri i møte, sier Asle Reime.

Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren i Oslo. Vi kommer tilbake til dato for meklingen straks dette er fastsatt.

Industri Energi sitt forhandlingsutvalg

Fra Industri Energi sentralt:

Asle Reime (forhandlingsleder), tlf 468 88 345
Øyvind Hopland
Gro Losvik


Tillitsvalgte:

Morten Evenby, 4Service Offshore
Roald Hammer, Archer
Oddvin Andreassen, Archer
Bjørn Rimereit, Archer
Chris Dale, COSL Drilling Europe
Espen Kristoffersen, Dolphin Drilling
Per Holstein, ESS Mobile Offshore Units
Finn Arne Follestad, Island Offshore
Frode Larsen, Maersk Drilling
Bår Inge Pedersen, Maersk Drilling
Jørn B. Hansen, Maersk Drilling
Irene Sandhåland, NOC
Silje Eikesdal, NOC
Arild Berntsen, North Atlantic Crew
Kenneth Drageide, North Atlantic Crew
Thomas Hyllmark, Ocean Rig North Sea
Tor Bjarte Jacobsen, Odfjell Drilling
Glen Bjørheim, Odfjell Drilling
Morten Sundsbak, Odfjell Drilling
Fraser Knox, Prosafe
Stein Thore Haga, Rowan
Robert Jaques de Vries, Saipem S.P.A
Roar Johansen, Saipem S.P.A
Leif Harall Salomonsen, Sodexo Mobile Units
John Helge Haugsbakk, Sodexo Mobile Units
Tor Inge Lillestøl, Songa Services
Svein Markeset, Songa Services
Wayne Pena, Stena Drilling
Jan Hågensen, Transocean Drilling

 

Nyheter