Petroleumstilsynet tar endelig tak i flerbruksfartøy

torsdag 3. desember 2015

Petroleumstilsynet orienterte onsdag om hvordan det vil jobbe med problemstillingene rundt flerbruksfartøy på norsk sokkel. -Enormt positivt at tilsynet etter massivt press setter saken høyt på agendaen, sier områdeleder Ommund Stokka og forbundssekretær Håkon Bjerkeli i Industri Energi.

Ommund Stokka
Ommund Stokka

Etter innspill fra Industri Energi og stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) så Arbeids- og sosialdepartementet i høst behov for å utrede gråsoner i regelverket rundt flerbruksfartøy.

Departementet sendte 23. oktober brev til Petroleumstilsynet der tilsynet ble bedt om å redegjøre for den faktiske beskrivelsen av flerbruksskip-bransjen, utviklingstrekkene som tegner seg og gi en rettslig beskrivelse av situasjonen.

-Endelig kan vi begynne å få skikkelig oversikt over en uregulert bransje. Det er svært positivt at departementet har bedt Petroleumstilsynet om en bred redegjørelse, sier områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

I Regelverkforum 2. desember orienterte Petroleumstilsynet om det videre arbeidet.

-Petroleumstilsynet ønsker en bred tilnærming rundt problemstillingene for flerbruksfartøy, sier forbundssekretær Håkon Bjerkeli som er Industri Energi sin representant i Regelverksforum.

Mye er uklart

håkon minDSC_1225
Håkon Bjerkeli

Industri Energi har i lang tid pekt på en rekke utfordringer rundt bruken av flerbruksfartøy på norsk sokkel. Blant annet gjelder ikke den norske arbeidsmiljøloven på disse skipene. Og det er uklart hvem som har tilsynsansvar for denne sektoren.

-Bruk av flerbruksfartøy er sterkt økende på norsk sokkel. Vi kan ikke tillate en utvikling der de som jobber i denne næringen ikke er omfattet av norsk lov. Arbeidsmiljøloven må gjelde for oljearbeiderne på flerbruksfartøy, slik den gjør for folkene som jobber på faste og flytende installasjoner, sier Bjerkeli.

Ommund Stokka sier at man nå endelig kan begynne å snakke om lovregulering av flerbruksfartøy.

– Dette er en svært viktig sak for Industri Energi. Vi har Landsorganisasjonen i ryggen og ser at politikere begynner å fatte interesse for denne saken, sier han.

I sitt brev til Ptil understreker Arbeidsdepartementet at partene skal involveres i det videre utredningsarbeidet.

-Industri Energi skal synliggjøre de utfordringene forbundet ser i forbindelse med flerbruksfartøy på norsk sokkel. Både i forhold til regelverk, tilsynsansvar og grensesnittet mellom petroleumsvirksomhet og maritim virksomhet. Og ikke minst hvordan dette utarter seg i praksis for de som utfører arbeidsoppgavene om bord, sier Bjerkeli.

Han oppfordrer derfor tillitsvalgte, verneombud og medlemmer til å bidra med opplysninger om bransjen, arbeidsforholdene om bord og HMS-utfordringer.

Får fram virkeligheten

-Vi skal få fram hvordan virkeligheten er for alle de oljearbeiderne som hver dag utsettes for gråsonene og hullene i regelverket, i en bransje som også i framtiden vil preges av jaget etter kostnadskutt, sier Bjerkeli.

-Dette er veien vi må gå for at offshorearbeidere i framtiden skal ha samme arbeidsforhold som ble sikret den gang flyttbare innretninger ble omfattet av arbeidsmiljøloven. I dag er det ingen som stiller spørsmål ved den beslutningen, sier han.

Arbeidsdepartementet har bedt Petroleumstilsynet om at saken skal være utredet innen 15. juni.

Nyheter