Tomasgard vil fortsette i LO-ledelsen

onsdag 30. november 2016

Are Tomasgard har vært LO-sekretær siden 2013. I vår håper han på fire nye år i ledelsen.

aretomasgard_4
LO-sekretær Are Tomasgard. Foto: Trond Isaksen/LO.

Tomasgard stiller til gjenvalg under LO-kongressen i mai. Ønsket for å fortsette i ledelsen er sterkt, understreker han.

– Jeg har både faglig og politisk kompetanse etter mange år som tillitsvalgt og lokalpolitiker. Drivkraften for å fortsette er sterk. Jeg vil være med og utvikle løsninger og resultater som medlemmene våre nyter godt av; være med i teamet som målbærer av LOs politikk, som vedtas av Kongressen og fronte LOs interesser overfor Stortinget og regjeringen, sier han.

 

Bare aktuell i LO

Enkelte medier har skrevet at Tomasgard er kandidat til den nye ledelsen i Industri Energi, som skal velges i slutten av april. Dette avviser LO-sekretæren.

– Det stemmer ikke. Jeg stiller til gjenvalg til ledelsen i LO på vegne av Industri Energi. Industri Energi har dyktige folk i ledelsen og det er naturlig med opprykk på det kommende landsmøtet der Leif Sande har varslet at han vil gå av. Mitt fokus er å gjøre en god jobb for LO-forbundene og medlemmene deres, sier han.

Klare mål og ambisjoner

Tomasgard kommer fra Odda i Hordaland. Erfaringen hans som tillitsvalgt kan spores tilbake 25 år. I 1991 ble han miljøtillitsvalgt i Odda Omland Faglige Samorganisasjon og gruppeleder i elektrolysehallen på «Zinken» (Boliden Odda AS). Siden har vervene ballet på seg. I tillegg har han vært aktiv i lokalpolitikken. Først i Odda kommune (1991-1999), Hordaland fylkeskommune (1999-2003) og som ordfører i Sørum kommune (2011-2013).

I 2013 fikk han valget mellom å fortsette som ordfører eller ta jobben som LO-sekretær. Tomasgard klarte ikke å si nei da han fikk tilbud om det sistnevnte.

– Å jobbe i fagbevegelsen er mer en livsstil enn en jobb. Det som er viktig framover, er å jobbe for økt sysselsetting, få ned arbeidsledigheten og få til en bedre fordeling av velferden. Vi må også sikre at landets største ressurser eies fortsatt av fellesskapet, sier Tomasgard, som også fremhever organisasjonsbygging, verving og medlemspleie som grunnleggende for å utvikle et ennå sterkere LO i forbund.

 

Nyheter
  • Ikke akseptabelt med gamle passasjerhelikoptre på norsk sokkel

    Aker BP oppfyller ikke oljeselskapenes egne retningslinjer om å bruke moderne helikoptre ved transport av passasjerer på sokkelen. –Det er ikke akseptabelt og vi ber nå selskapet anskaffe siste generasjons helikopter på Valhall-feltet, sier leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø.

  • TFO-ordningen trygger arbeidsplasser og ringvirkninger

    -Gjennom konsesjonssystemet sikrer vi et jevnt og forutsigbart aktivitetsnivå, som igjen trygger arbeidsplasser og bidrar til ringvirkninger, skriver Industri Energi i et høringsinnspill om TFO2021.