DSC_9720

Trepartssamarbeid er nøkkelen til en sikker oljevirksomhet

onsdag 31. mai 2017

Nyvalgt nestleder i Industri Energi, Lill Heidi Bakkerud, understrekte på Beredskapskonferansen i Bodø onsdag at trepartssamarbeid og arbeidstakermedvirkning er nøkkelen til sikker virksomhet på sokkelen.

DSC_9720
Lill Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi, forutsetter at aktiviteten i Barentshavet ikke innebærer større risiko enn i sør. Foto: Atle Espen Helgesen

– Et godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) tuftet på reell arbeidstakermedvirkning og trepartssamarbeid er etter mitt syn den beste barrieren mot uønskede hendelser, sa Lill Heidi Bakkerud i sitt innlegg på Beredskapskonferansen i Bodø onsdag.

Hun understreker at myndighetene, petroleumsindustrien og fagbevegelsen må sørge for at dette samarbeidet blir videreført og forsterket i nordområdene.

– Industri Energi er positiv til petroleumssatsingen i Barentshavet. Men støtten er med forbehold om at verken ytre miljø eller folkene som arbeider i disse områdene skal utsettes for større risiko enn for den etablerte delen av sokkelen, sier Bakkerud.

Må samarbeide med russerne

Industri Energi forutsetter at aktivitet i nord vil skjer stegvis, med et sterkt og førende Petroleumstilsyn, og likebyrdige og ansvarsfulle parter.

– Det er gjennom trepartssamarbeid vi får tilgang på våre felles ressurser, og kan utnytte de på en forsvarlig måte som ivaretar sikkerheten både for mennesker, utstyr og ytre miljø, sier Bakkerud.

Hun sier beredskap alltid skal være i henhold til aktivitetsnivået. Det betyr at tempoet ikke kan overskride tilgangen på kvalifisert materiell og mannskap.

– Dessuten må samarbeidet med andre som arbeider i arktiske strøk intensiveres, slik at vi kan lære av hverandre og øke sikkerheten, sier nestlederen og viser til at Industri Energi og den russiske søsterorganisasjonen Rogwu har lang tradisjon med tillitsfullt samarbeid.

– Kombinasjonen av vår erfaring med offshore virksomhet og russernes erfaring med aktivitet i kalde områder gir oss en unik mulighet for å kunne utveksle erfaringer og lære av hverandre med den hensikt å kunne drive sikker olje- og gassvirksomhet i nord, sier Lill Heidi Bakkerud.

Store avstander i nord

Nordområdene kjennetegnes av store avstander, begrenset infrastruktur og et særegent klima.

– Det gir store utfordringer knyttet til beredskap, logistikk og transport av mannskaper. Det er derfor vnødvendig å se nærmere på følgende områder: Helikoptertransport, livbåter, landbaser, heliporter, områdeberedskap, søk- og redning, redningsdrakter, medisinsk evakuering, telemedisin, kommunikasjon, værvarsel og vinterisering/riggdesign, sier Bakkerud.

Ledende konferanse om beredskap

DSC_9706
Industri Energi stiller med stand på Beredskapskonferansen. Foto: Atle Espen Helgesen

Beredskapskonferansen er en arena for nasjonal og internasjonal erfaringsutveksling og samarbeid om beredskap på land og sokkel.

150 deltakere er samlet på konferansen som arrangeres 30. mai-1.juni i Bodø.

Industri Energi er medeier i Beredskapskonferansen sammen med Norsk olje og gass, Offb, Petroleumstilsynet, Petromedia og Nofo.

Forbundet er også hovedsponsor for Beredskapskonferansen.

Årets konferanse har hovedfokus på om petroleumsindustrien har de kapasiteter som trengs for å operere trygt i nye områder i nord.

Nyheter