Trygge på at Hydro vil løse Brasil-saken på en god måte

Thursday 13. December 2018

NRK Brennpunkt viste torsdag kveld dokumentaren «Et lite stykke regnskog», etter å ha besøkt Hydros Alunorte-raffineri i Brasil. Industri Energi har full tillit til at ledelsen vil jobbe aktivt sammen med våre tillitsvalgte for å løse utfordringene, og bidra til bærekraftige lokalsamfunn.

Hydro-tilitsvalgte og Frode Alfheim
Sten Roar Martinsen, hovedtillitsvalgt for Industri Energi (Alnor Kjemiske Fagforening) på Hydro Karmøy; forbundsleder Frode Alfheim, Industri Energi og Ørjan Normann, hovedtillitsvalgt for Industri Energi (Husnes Kjemiske Fagforening) på Hydro Husnes.

NRK-dokumentaren tar utgangspunkt i Tauá-folket, en gruppe som hevder at de har rett til å drive landbruk på området hvor aluminaraffineriet Alunorte og metallverket Albras ligger.

Du kan lese en grundig bakgrunnsartikkel på Hydro sine nettsider.

Industri Energi er største fagforbund på Hydros verk i Norge.

– Vi er orientert om situasjonen, og trygge på at Hydros ledelse sammen med Industri Energi-tillitsvalgte her hjemme og fagforeningene på anleggene i Brasil, jobber godt sammen for å løse utfordringene selskapet har – og vil fortsette å bidra til å skape bærekraftige lokalsamfunn, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Alfheim understreker at Hydros tilstedeværelse i Brasil er viktig.

– Både med hensyn til å sikre råvaretilgangen for våre verk her i Norge, og ikke minst fordi Hydro har med seg den norske arbeidslivsmodellen – hvor nært samarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsgiversiden står sentralt.

Nyheter
  • Regelendringer for dagpenger fra 1. juli

    Regelverket for dagpenger ble endret 1. juli. - Den viktigste endringen for deg som skal søke dagpenger, er at du må søke senest første dagen du er arbeidsledig, sier advokat Agnete Velde Jansson i Industri Energi.

  • Vi tar EØS-debatten under Arendalsuka mandag 12. august: Er vi flinke nok til å bruke handlingsrommet?

    EØS-avtalen gir oss adgang til det viktige europeiske markedet og spiller en avgjørende rolle for norske bedrifter og arbeidsplasser. Samtidig hevder mange at den tvinger frem negative endringer, for eksempel i arbeidslivet. Men er det egentlig så enkelt – at det er EØS-avtalen som har skylda for utviklingstrekkene motstanderne peker på? Eller kunne handlingsrommet avtalen gir oss, vært brukt på en helt annen måte?