Tusenvis av offshoreansatte skal streike

tirsdag 27. januar 2015

Streiken mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven onsdag skal også markeres på sokkelen.
– Klubbene som er på installasjonene til blant annet BP, ConocoPhillips og Statoil, skal demonstrere og opplyse om hva dette egentlig innebærer, sier forbundssekretær Christopher Birknes til Stavanger Aftenblad.

Markeringer offshore

Industri Energi støtter LO-sekretariatets beslutning om å gå til politisk streik mellom klokken 14.00 og 16.00 onsdag. Mange av medlemmene offshore ikke har muligheten til å stille på markeringene rundt om i landet, derfor vil det være markeringer på nesten samtlige installasjoner.

 

Bekymret for midlertidige ansettelser

Christopher Birknes, forbundsekretær i Industri Energi
Christopher Birknes i Industri Energi.

Regjeringen ønsker gjennom de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven å tillate flere midlertidige ansettelser, mer overtid, mer arbeid på søndager og høyere aldersgrenser.

 

Birknes sier til Stavanger Aftenblad at han er spesielt bekymret for at det åpnes opp for flere midlertidige ansettelser.

– Det som kan bli følgene, er at mange av de i oljebransjen som nå mister jobbene sine, neste gang vil få en midlertidig stilling. Da får vi en enda større andel av arbeidstakere som har et løst forhold til arbeidslivet. Det kan også være en fare for sikkerheten. Undersøkelser har vist at de som er ansatt i midlertidige stillinger har en større terskel for å si fra om feil og gi beskjed om noe som er galt.

Les hele saken i Stavanger Aftenblad. 

Nyheter
  • Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

    -Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

  • Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

    Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.