Glencore Nikkelverk beklager brudd på spillereglene

lørdag 10. april 2021

Oppdatert: Ledelsen i Glencore Nikkelverk beklager i et skriv lørdag kveld på det sterkeste at den har gjort en feil ved å sende permitteringsvarsel for sent. – Vi aksepterer beklagelsen fra bedriften, sier fagforeningsleder Cay Nordhaug i Nikkelverkets Arbeiderforening.

EK2-e1553691963237-768x1024
Fagforeningsleder Cay Nordhaug i Nikkelverkets Arbeiderforening. Arkivfoto

Cay Nordhaug uttalte lørdag ettermiddag på www.industrienergi.no at Clencore Nikkelverk hadde begått et brudd på spillereglene i tariffoppgjøret og påpekte at organiserte risikerte å stå uten lønn hvis det blir streik fra søndag, mens de uorganiserte fortsatt vil få full lønn.

Det skyldtes at bedriftsledelsen ikke sendte ut permitteringsvarsel i tide, når en mulig lovlig streik er blitt annonsert. Nordhaug fikk full støtte i kritikken fra Industri Energi og områdeleder Asle Reime.

Sent lørdag kveld beklager Glencore Nikkelverk på det sterkeste at den har gjort en feil ved å sende permitteringsvarsel for sent. – Det har ikke skjedd tidligere og vi skal sørge for at det ikke skjer igjen, skriver bedriften.

Bedriften bekrefter også at den fullt ut vil forskuttere sykepenger for alle sykmeldte ansatte ved en eventuell streik. Som en del av avtalen er opprinnelig artikkel på www.industrienergi.no oppdatert.

-Jeg er fryktelig lei for den situasjonen som er oppstått på grunn av feilen bedriften har begått. Samtidig har bedriftsledelsen innrømmet at den har gjort feil. Bedriftsledelsen forsikrer at den er opptatt av å følge spillereglene i arbeidslivet og ha et godt partssamarbeid med fagforeningene. Og den lover å gjøre sitt beste for å gjenopprette tilliten. Vi har valgt å akseptere beklagelsen fra bedriften, sier fagforeningsleder Cay Nordhaug i Industri Energi-klubben Nikkelverkets Arbeiderforening.

Områdeleder Asle Reime i Industri Energi er fornøyd med at topartsamarbeidet er tilbake ved bedriften. – Industri Energi er glad for at man lyktes å komme fram til en løsning, sier Reime.

Nyheter