-Ufattelig trist for 100 familier som rammes av oppsigelser i Maersk

lørdag 25. april 2020

Mærsk Drilling Norge varsler at 100 ansatte i riggselskapet kommer til å miste jobben på grunn av lavere aktivitet som skyldes koronapandemi og fall i oljepris. – Dette er ufattelig trist for familiene som rammes, sier klubbleder i Maersk ansattes forening (MAF), Frode Larsen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kontrakten for "Maersk Reacher" som hotell for AkerBP på Valhall er sagt opp. Arkivfoto

Mærsk Drilling varsler at flere av deres rigger i Nordsjøbassenget nå går i opplag, og at selskapet derfor vil redusere bemanningen, også i Norge. Bakgrunnen er fallende oljepris og koronapandemien, og situasjonen oljeselskapene er satt i, som gjør at mye arbeid settes på vent eller kanselleres.

Leder Frode Larsen i Industri Energi-klubben Mærsk Ansattes Forening beskriver situasjonen som svært trist og beklagelig.

-Vi var 700 ansatte i selskapet, men kommer til å ende med rundt 600 til sommeren. Over 90 av 100 som mister jobben er medlemmer i Industri Energi. Det er ufattelig trist for de familiene dette gjelder, sier Larsen.

God og ryddig dialog

Frode Larsen
Frode Larsen, leder i MAF. Foto: Privat

Dialogen med bedriften synes han er god og ryddig. Protokoll følges og ansiennitetsprinsippet blir lagt til grunn for nedbemanningen.

Opprinnelig var antallet oppsigelser høyere, men i forhandlingene med bedriften har fagforeningen fått gjennomslag for at rundt 50 personer skal permitteres framfor å bli sagt opp. Dette skal det forhandles videre rundt i mai. Og klubben fikk økt kompetansepoolen.

Krevende tid framover

Om tiden framover sier Larsen at det er umulig å si noe sikkert, men at det ser ut til å bli krevende.

-Vi var ikke helt friskmeldt etter forrige krise, men det var klare tegn til bedring. Så ble alt snudd på hodet, med ekstremt lav oljepris og Covid-19 samtidig. Det blir en svært krevende tid for riggbransjen framover, sier Frode Larsen.

Nyheter
  • Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

    -Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

  • Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

    Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.