Uholdbart av statsråd Hareide å vise til kostnadsbesparelser i Avinor

tirsdag 16. februar 2021

-Kostnadsbesparelser som følge av koronapandemien må ikke brukes som unnskyldning for å svekke helikoptersikkerhet og beredskap på kontinentalsokkelen, sier Henrik Fjeldsbø, leder i LO helikopterutvalg og forbundssekretær i Industri Energi.

Kontrollsentralen Sola
Kontrollsentralen på Sola. Foto: Atle Espen Helgesen

Industri Energi og LO helikopterutvalg har ved en rekke anledninger den siste måneden vært tydelige på flytting av kontrollsentralen fra Sola til Røyken på Østlandet ikke er akseptabelt, fordi det vil slå negativt ut både for helikoptersikkerheten og beredskapen på kontinentalsokkelen.

For knappe to uker siden arrangerte forbundet møte med flere politikere fra stavangerregionen for å informere om hvor forbundet står i denne saken. Etter møtet sendte stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen (Ap) et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) der han spør om ministeren vil ta grep for å hindre nedleggelse av kontrollsentralen på Sola.

Kan ikke brukes som unnskyldning

Nå har Langholm Hansen fått svar fra statsråden. Samferdselsministeren unngår å svare direkte på spørsmålet, men viser til at Avinor er hardt rammet av koronapandemien økonomisk og at styret i Avinor er ansvarlig for å organisere virksomheten på en hensiktsmessig måte.

Dette reagerer leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Fjeldsbø, kraftig på. Han understreker at kostnadsbesparelser som følge av koronapandemien ikke må gå utover storsamfunnets sikkerhet og beredskap.

-Koronapandemien er en forbigående situasjon som ikke vil vare evig. Det må derfor heller ikke brukes som en unnskyldning for å svekke helikoptersikkerheten på sokkelen og den beredskapsrollen som kontrollsentralen på Sola ivaretar, sier Fjeldsbø.

For viktig til å avgjøres av Avinor alene

Han viser til at flygelederne på Sola samarbeider godt med Hovedredningssentralen og at de over tid har opparbeidet seg betydelig kompetanse om offshore helikopterflyging, som vil forvitre hvis kontrollsentralen flyttes til Østlandet.

-En så viktig beslutning som angår sikkerhet og beredskap på sokkelen bør ikke kunne tas av styret i Avinor alene. Og hvordan kan statsråden anta at dagens sikkerhet og beredskap blir ivaretatt, hvis det ikke gjøres en grundig risikovurdering før beslutningen skal tas, spør Fjeldsbø.

Han stiller også spørsmål rundt Avinors intensjoner for å flytte. -Handler dette virkelig om et ønske om å spare penger eller er flyttingen bare del av en større sentraliseringsprosess? Det vi hører er at en flytting til Røyken kan bli betydelig dyrere enn å bevare kontrollsentralen på Sola.

Han fastslår at Industri Energi og LO helikopterutvalg  aldri vil akseptere endringer som på kort eller lang sikt kan svekke sikkerhet eller beredskap. –Vi vil derfor følge denne saken videre, sier Fjeldsbø.

Les mer:

Reell fare for at helikoptersikkerheten blir svekket hvis kontrollsentralen flyttes til Østlandet

Industri Energi kritisk til flytting av kontrollsentralen fra Sola

Webinar hos Senterpartiet om kontrollsentralen

Bekymringsmelding på vegne av flere tusen offshoreansatte (Abo, Stavanger Aftenblad)

Nyheter
  • Ikke akseptabelt med gamle passasjerhelikoptre på norsk sokkel

    Aker BP oppfyller ikke oljeselskapenes egne retningslinjer om å bruke moderne helikoptre ved transport av passasjerer på sokkelen. –Det er ikke akseptabelt og vi ber nå selskapet anskaffe siste generasjons helikopter på Valhall-feltet, sier leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø.

  • TFO-ordningen trygger arbeidsplasser og ringvirkninger

    -Gjennom konsesjonssystemet sikrer vi et jevnt og forutsigbart aktivitetsnivå, som igjen trygger arbeidsplasser og bidrar til ringvirkninger, skriver Industri Energi i et høringsinnspill om TFO2021.