Vær med og nominer kandidater til Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter

onsdag 9. oktober 2019

Tillitsvalgte og ansatte i norsk og internasjonal fagbevegelse kan nå være med å nominere kandidater til Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter.

Alfheim og Castro
Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi deler ut prisen til den filippinske fagforeningslederen France Castro i 2019.

Siden 2010 har Svenssonprisen gått til personer og organisasjoner som har gjort en særlig innsats for å fremme fagorganisering og faglige rettigheter i verden. Blant prisvinnerne finner vi lærere i Bahrain, gruvearbeidere i Mexico og Russland og tekstilarbeidere fra Kambodsja. Sist gikk prisen til den filippinske fagforeningslederen France Castro.

Se oversikt over alle prisvinnerne her. 

Fristen for å foreslå kandidater er 1.januar 2020. Kriteriene for vinneren er at det må være en person eller organisasjon som «i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden.»

Alle ansatte og tillitsvalgte i norsk og internasjonal fagbevegelse har forslagsrett. Det samme gjelder tidligere prisvinnere og styremedlemmer i organisasjoner som har mottatt prisen.

Vi oppfordrer alle til å begynne jobben med å forberede og sende inn forslag på verdige kandidater allerede nå. Vi ber om at det redegjøres godt for den nominertes bakgrunn og hvorfor vedkommende bør få prisen.

Nominering kan gjøres her på nettsiden til stiftelsen eller på e-post til espen.loken@industrienergi.no

Prisen er på 500 000 kroner. Halvparten går direkte til prisvinner og et tilsvarende beløp settes av til et prosjekt i samarbeid med prisvinneren.

Les mer om prisen her.

Nyheter
  • Norsk sokkel tar en lederrolle innen lavutslipp-petroleumsaktivitet

    -Vi legger nå forholdene til rette for at norsk sokkel kan sette seg i førersetet globalt i forhold til å drive petroleumsvirksomhet med svært lave klimautslipp. Det vil både trygge arbeidsplasser og skape nye, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

  • 15 år med Sikorsky S92 på norsk sokkel

    Det er i dag 15 år siden Sikorsky S92 fløy sin jomfrutur med passasjerer fra Flesland til plattformer i Tampen-området. LO og Industri Energi spilte en viktig rolle for å få S92 til norsk sokkel. Det har i ettertid vist seg å være et godt valg for våre medlemmer.