DSC_1196

Valget 2017: Nå trenger vi full satsning på industrien – og trygge arbeidsplasser!

tirsdag 12. september 2017

– Nå er valget over og tiden inne for å brette opp ermene: Regjeringen må sørge for stabile og fremtidsrettede rammevilkår for industrinæringene våre, og et arbeidsliv med flere faste, og trygge jobber, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

DSC_1196
Industri Energi og forbundsleder Frode Alfheim har klare forventninger til at regjeringen leverer stabile rammevilkår til industrien og trygge arbeidsplasser. Bildet er fra industrikonferanse i Stavanger 7. september, hvor Alfheim var vert.

Etter høy spenning og tett løp, ble det natt til tirsdag 12. september klart at Erna Solberg fortsetter som Norges statsminister.

– Vi gratulerer Erna Solberg og den kommende regjeringen, og ser frem til et godt samarbeid de neste fire årene. Allerede nå vil vi trekke frem noen hovedpunkter som er avgjørende for å gå fremtiden aktivt i møte, sier Frode Alfheim.

Industrien i Norge trenger langsiktig politikk

Regjeringen Solberg har brukt mye oljepenger. Nå trenger Norge en økonomisk politikk som gir stabile og forutsigbare rammevilkår for industrien.

– Dette er ikke tiden for å bruke de store pengene på skattekutt og for mye oljepenger. Bruker vi mye oljepenger, styrker vi kronekursen. Da svekker vi konkurranseevnen til eksportindustrien, og vi ødelegger for fremtidige investeringer og arbeidsplasser.

Nye leteområder i nordområdene

Når det gjelder olje og gass, Norges største eksportnæring, er nye leteområder helt avgjørende. Nordland VI og VII og Troms II må konsekvensutredes. Olje og gass er velferdsstatens hovedinntektskilde, og vi må sikre inntekter og arbeidsplasser også etter 2025 – når produksjonen kommer til å falle fra eksisterende felt.

– Det haster derfor med å komme i gang med Nordland VI og VII og Troms II, understreker Alfheim, og legger til at det vil ta lengre tid å modne Barentshavet sørøst for å få felt i produksjon.

Høyre og Fremskrittspartiet har i valgkampen vært tydelige på at de vil ha konsekvensutredning av disse områdene.

– Nå må regjeringen stå ved sine løfter og levere, sier Alfheim, og legger til:

– De må også tenke bredere enn selve regjeringskoalisjonen og sikre at de lange linjene i norsk petroleumspolitikk forblir stabile.

Norsk olje- og gassindustri er en del av klimaløsningen

Frode Alfheim legger også stor vekt på at norsk oljeindustri spiller en viktig rolle i å løse klimautfordringene.

– Utslippene fra norsk petroleumsproduksjon er på under halvparten av gjennomsnittet i verden. Kutter vi her, vil land som produserer mindre rent produsere mer. Vi vil altså eksportere og forverre utslippene, til skade for det globale klimaet.

Videre satsing på teknologiutvikling

Norsk industri på land og til havs er helt i front når det gjelder teknologiutvikling. Olje- og gassteknologi er vår nest største eksportnæring, og teknologien som utvikles med foredling av kraft og bioråstoffer er også verdensledende.

– Når det gjelder olje og gass, er vår ambisjon er at norsk sokkel skal være et globalt laboratorium for å utvikle klimateknologi. Og skal vi lykkes med dette, må vi satse – ikke bremse, sier Alfheim, og understreker at utvinning, foredling og teknologiutvikling er gjensidig avhengige næringer:

– Bygger vi ikke ut nye felt og satser stabilt fremover, utvikler vi heller ikke ny teknologi vi kan eksportere. Teknologiutvikling er dessuten avgjørende for HMS-arbeid, legger han til.

– For å oppsummere: Konsekvensene av å ikke satse på disse næringene vil være fatale: Statens inntekter vil falle dramatisk, arbeidsplasser forsvinner, sikkerheten blir dårligere og vi taper i klimakampen, sier Alfheim.

Stanse bygging av utenlandskabler, og sikre CO2-kompensajon til industrien

Mange av våre medlemmer i industrien har vannkraft som den viktigste råvaren på arbeidsplassene sine. I de senere år har kraftbransjen gått i bresjen for å selge stadig mer av vannkraften vår til utlandet gjennom kabler.

Å bygge kabler til land med mye høyere kraftpriser enn i Norge, innebærer at vi importerer de høye prisene i landene vi kopler oss til gjennom kablene. Dette fører til stor usikkerhet i industrisektoren.

– Skal industrien fortsatt satse og investere, er stabile og forutsigbare rammevilkår – i dette tilfellet kraftpriser, helt avgjørende, sier Alfheim.

– Derfor må vi stanse byggingen av flere utenlandskabler, og regjeringen må si klart nei til bygging av private kabler som Northconnect-kabelen til Skottland, sier Alfheim.

Videre understreker Alfheim betydningen av CO2-kompensasjonsordningen for industrien.

– Regjeringen må sikre minst like gode CO2-kompensasjonsvilkår som i dag.

– Gi oss rammebetingelser og trygghet, så skal vi levere!

Det finnes mange fantastiske eksempler på hva vi kan få til i Norge når politikerne gir oss gode rammebetingelser og legger til rette for et trygt, organisert arbeidsliv med høy grad av samarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsgivere.

– Olje- og gassnæringen hadde ikke blitt den suksesshistorien den har blitt uten det unike trepartssamarbeidet som kjennetegner den norske modellen. Sammen har vi klart å sikre relativt høy grad av stabilitet, og ikke minst at inntektene har kommet hele folket til gode.

– På Karmøy har Hydro nettopp åpnet en hypermoderne teknologipilot som vil lage verdens reneste aluminium, også dette takket være gode rammebetingelser fra myndighetene og godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet, sier Alfheim før han avslutter: Gi oss rammebetingelser og trygge arbeidsplasser, så skal industrien og medlemmene våre levere!

Nyheter