Varsler streik i Rowan

Tuesday 16. December 2014

Industri Energi varsler mulig streik i Rowan. Bakgrunnen er at bedriften nekter å gjennomføre lokale forhandlinger med de ansatte på land, organisert i Industri Energi.

For bedrifter som er omfattet av landavtalen mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund (NR), så skal alle klubber forhandle lokalt, før det kan signeres en ny tariffavtale sentralt av forbundet. Disse lokale forhandlingene har ledelsen i Rowan nå på andre året på rad nektet å gjennomføre for sine ansatte som er medlem av Industri Energi.

Lønnsdiktat

Det var et møte for å gjennomføre lokale forhandlinger i Rowan 27. november, men her ble de tillitsvalgte presentert hvor stor rammen var og hva medlemmene hadde fått, men ingen reelle forhandlinger.

Vi kan ikke akseptere lønnsdiktat i 2014.
Gro Losvik, forbundssekretær i Industri Energi
Gro Losvik
- Rowan må forstå at de må etterleve tariffavtalen og respektere forhandlingsretten, understreker Losvik.

– I fjor protesterte vi også på at Rowan nektet å gjennomføre lokale forhandlinger i en tvisteprotokoll. Når det nå gjentar seg, så ser vi ingen annen utvei enn å varsle streik. Vi kan ikke akseptere lønnsdiktat i 2014, hvor vi har en soleklar forhandlingsrett, sier Gro Losvik, forbundssekretær i Industri Energi og forhandlingsansvarlig på området.

Mulig streik

Det er nå varslet plassoppsigelse, og Riksmekleren vil kalle partene inn til mekling, trolig på nyåret. Dato for mulig streik blir satt når meklingdato er avklart.

I første omgang vil Industri Energi varsle streik for sine medlemmer i Rowan, som omfatter 18 Rowan-ansatte.

Omfattende aksjoner

Losvik minner imidlertid om at den sentrale avtalen ikke er signert, som innebærer at alle virksomhetene omfattet av avtalen kan tas ut i streik om nødvendig. I tillegg til sympatiaksjoner fra en rekke andre bransjer tilknyttet Industri Energi.

– Vi kan igangsette omfattende aksjoner, dersom Rowan ikke tar til fornuft og gjennomfører reelle forhandlinger. Retten til reelle forhandlinger er verd å streike for og ikke noe bedriftene lokalt kan forsøke å vri seg unna, sier Losvik.

Nyheter
  • Regelendringer for dagpenger fra 1. juli

    Regelverket for dagpenger ble endret 1. juli. - Den viktigste endringen for deg som skal søke dagpenger, er at du må søke senest første dagen du er arbeidsledig, sier advokat Agnete Velde Jansson i Industri Energi.

  • Vi tar EØS-debatten under Arendalsuka mandag 12. august: Er vi flinke nok til å bruke handlingsrommet?

    EØS-avtalen gir oss adgang til det viktige europeiske markedet og spiller en avgjørende rolle for norske bedrifter og arbeidsplasser. Samtidig hevder mange at den tvinger frem negative endringer, for eksempel i arbeidslivet. Men er det egentlig så enkelt – at det er EØS-avtalen som har skylda for utviklingstrekkene motstanderne peker på? Eller kunne handlingsrommet avtalen gir oss, vært brukt på en helt annen måte?