Mellomoppgjøret 2021: – Vaskeriarbeiderne hadde fortjent bedre enn dette

onsdag 12. mai 2021

Årets lønnsforhandlinger på mellomoppgjøret for vaskeri- og renseriavtalen ble onsdag ettermiddag avsluttet. Resultatet gir en lønnsøkning på 3,50 per time, samt to prosent økning av skifttillegget. – Et skuffende resultat, vårt krav var rammene gitt av LO og NHO, sier forhandlingsleder Ommund Stokka.

DSC_0755
Ommund Stokka var forhandlingsleder for Industri. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen

– Det er skuffende å måtte konstatere at store industrivaskerier som Nor-Tekstil, Elis og Rent-Gruppen ikke verdsetter sine hardtarbeidende og dyktige ansatte mer enn dette, vaskeriarbeiderne hadde fortjent bedre, sier forhandlingsleder Ommund Stokka.

– Det siste året har de vaskeriansatte sakket akterut i forhold til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, da er det etter vår mening ikke akseptabelt med et oppgjør som ligger under rammene fra LO og NHO, sier Stokka.

Stokka viser til at vaskeriindustrien ikke er konkurranseutsatt, tvert imot leverer denne bransjen tjenester som både har vært avgjørende for å håndtere pandemien, og som vil oppleve vekst når samfunnet åpnes opp igjen og hotell- og restaurantvirksomheten tar seg opp.

– Vaskeriarbeiderne har stått på det remmer og tøy holder for å håndtere smittetøy under pandemien. De har gjort det som kan gjøres for å sørge for at sykehus og helseinstitusjoner har fått tilgang på rent tøy. Flere av vaskeriene har måttet igangsette skiftordninger for å ta unna alt arbeidet, lønnstilbudet fra Norsk Industri står ikke i henhold til denne innsatsen, sier Stokka.

– I tillegg er denne bransjen i stor grad skjermet fra utenlands konkurranse, legger han til.

– Når det gjelder hotell- og restaurantvirksomheten, så vet vi jo at denne snart skal i gang igjen og da kommer vaskeriene i gang igjen. Vaskeriene er i all hovedsak omfattet av tariffavtalen, de konkurrer derfor ikke på lønn, men på kvalitet, derfor har de også investert tungt i nye maskiner og utstyr for å bedre effektiviteten, utdyper han.

Oppgjøret omfatter i overkant av 600 Industri Energi-medlemmer, og dekker blant annet ansatte på vaskerier og renserier i hele Norge.

Overenskomsten for vaskerier og renserier er en normallønnsavtale uten lokal forhandlingsrett. Det betyr at hele lønnsoppgjøret gjennomføres sentralt, og blir gjeldende for alle arbeidstakere som er omfattet av avtalen.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør der det bare forhandles om økonomiske reguleringer, i motsetning til hovedoppgjør hvor hele overenskomsten er gjenstand for forhandlinger.

De nye lønnssatsene blir (etter ansiennitet):

  • 10 år: 207,09 kroner per time
  • 7 år: 204,09 kroner per time
  • 4 år: 199,55 kroner per time
  • 2 år: 195,57 kroner per time
  • Begynnerlønn: 191,61 kroner per time

Skifttilleggene økes med 2 prosent.

Industri Energis forhandlingsutvalg bestod av:

Ommund Stokka (forhandlingsleder), Industri Energi
Milena Mandic, Nor Tekstil Oslo (Berger)
Irene Halvorsen, Elis Herbergåsen
Kjerstin Evenrud Borgen, Sentralvaskeriet for Østlandet
Charlotte Dyrkorn, Industri Energi

Nyheter