Arbeid ved vaskeriene er en samfunnskritisk funksjon

fredag 13. mars 2020

Industri Energi, Norsk Renseri- og Vaskeriforening og Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn sørger for å sikre drift ved vaskeriene for å sikre samfunnskritiske leveranser.

Vask og rens, Sentralvaskeriet
Vaskeriene sikrer samfunnskritiske leveranser. Arkivfoto.

En rekke vaskerier i Norge vasker skittentøy og leverer rent tøy til mange viktige helseinstitusjoner, blant annet alt sengetøy og arbeidstøy til de ansatte og pasienter ved landets sykehus. Vaskeriene leverer også til helsetjenestene i mange kommunene.

Dersom vaskeriene ikke opprettholder sin produksjon vil dette føre til at store deler av helsepersonellet ikke får rent tøy og vil dermed ikke kunne utføre sine arbeidsoppgaver.

Vaskeriene må derfor bli en del av gruppen «Forsyningssikkerhet» i oversikten Regjeringen har utarbeidet.

Dersom ansatte ved vaskerier for eksempel ikke får levert barn i barnehage eller skole kan de ta med vedlagt skriv som kan brukes ovenfor barnehager, skoler og andre kommuneinstitusjoner. Dersom dette ikke holder, be om et skriftlig avslag, og send det inn til undertegnede i vedlegget. Vi vil da ta dette videre med sentrale myndigheter.

Nyheter