–Vi kan aldri akseptere et arbeidsliv som ikke ivaretar din sikkerhet

tirsdag 4. juni 2019

– Industri Energis helt klare målsetting er at du skal komme like trygt hjem som da du gikk på jobb. Vi kan aldri akseptere et arbeidsliv som ikke ivaretar din sikkerhet, sier nestleder i Industri Energi, Terje Valskår, under HMS-konferansen som pågår 4.-5. juni på Sola utenfor Stavanger.

Terje Valskår HMS-konferansen 2019
Terje Valskår åpner HMS-konferansen med 130 deltakere. Foto: Atle Espen Helgesen

Terje Valskår minnet i sin åpningstale om at det i år er hundre år siden åttetimersdagen ble lovfestet.

– Den kom ikke av seg selv. Det tok hele 35 års arbeid for å 8-timersdagen lovfestet. Det krevde både ulovligheter og arbeiderkamp for å få det til, sier Valskår.

Han understreker at arbeidet for bedre helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassene er en kontinuerlig prosess som aldri må stoppe.

Flere bedrifter utfordrer regelverk

Samtidig viser han til en utvikling der stadig flere bedrifter utfordrer regelverk og tilsynsmyndigheter.

– De siste årene har det vært en merkbar endring i arbeidslivet med mer sosial dumping, nulltimerskontrakter, økt bruk av vikarer og midlertidige, press på arbeidstid og arbeidstidsordninger hvor man tar i bruk de billigste, ikke de beste. Vi ser stadig flere arbeidsoppgaver på færre folk, sier han.

Valskår er tydelig på at utviklingen i arbeidslivet går fortere enn noen gang. – Næringene har fokus på stadige forbedringer som kan gi større avkastning som automatisering, økt bruk av robotteknologi og kunstig intelligens systemer. Det medfører nye utfordringer, sier han.

Arena for diskusjon

DSC_5379
Terje Valskår, nestleder i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

Ifølge Valskår er HMS-konferansen viktig for at Industri Energis verneombud skal ha en arena for å diskutere HMS og konferansen skal bidra til at verneombudene er tryggere i sitt arbeid.

– Vi vil at arbeidsmiljøet skal utvikle seg mot en bedre hverdag, for at både du og familien din skal vite at du arbeider på en arbeidsplass der du blir tatt vare på, der arbeidsgiver setter pris på deg som ansatt, der du er sikker på at når saker oppstår, så løses dette på beste måte.

Han understreker at Industri Energi ikke kan akseptere et arbeidsliv hvor folks sikkerhet og trygghet er i fare.

– Derfor er HMS-konferansen så viktig. Den er viktig for å lære, viktig for å kunne utveksle erfaringer, viktig for å bli tryggere i rollen, sier han.

Farer ved skiftarbeid

DSC_5403
Marit Skogstad fra Stami advarer om farer ved natt- og skiftarbeid. Foto: Atle Espen Helgesen

På HMS-konferansens første dag orienterte Dr Marit Skogstad fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) om ulike farer ved å jobbe skift. Hun opplyser at så mange som én av fire arbeidstakere i Norge jobber skift. 17 prosent jobber natt og 12 prosent jobber lange arbeidsdager.

-Vi er dagdyr og vår biologiske klokke er lagt opp til at vi skal være aktive på dagtid. Nattarbeid påvirker hjernen ved at produksjonen av ulike hormoner blir annerledes. Det fører til at kroppen blir stresset, sier hun.

Lite søvn gir ifølge Skogstad ubalanse i immunsystemet og kan gi betennelsessituasjon i kroppen som medfører at celler ikke blir erstattet.

– Slik betennelse kan over år medføre forkalkning av blodårer og gi økt risiko for infarkt. Arbeidstakerne bør sånn sett tenke mer på helsen sin enn lønningsposen, sier hun.

Skogstad forteller at Stami er i gang med et forskningsprosjekt ved bedriftene Rockwool og Glava for å se nærmere på følgene av skiftarbeid. Prosjektet skal fortsette over tre år med undersøkelser av søvn, organisering av arbeidet og i forbindelse med at den ene bedriften skal stenge ned en ovn i 2020.

Arbeidsmiljøutvalg for et bedre arbeidsmiljø

DSC_5410
Arne Bernhardsen forteller hvordan AMU kan fungere. Foto: Atle Espen Helgesen

I sitt innlegg orienterer forfatter Arne Bernhardsen om hvordan arbeidsmiljøutvalg (AMU) kan fungere for å sikre et bedre arbeidsmiljø på arbeidsplassene.

-Forsvarlig arbeidsmiljø skal på kort sikt sørge for trivsel og helse, og på lengre sikt en helsebringende arbeidssituasjon og faglig utvikling. Dette er den viktigste oppgaven for alle AMU. Men for å få det til må ikke AMU være hva som helst. Det må være forankret i den øverste ledelsen og i arbeidstakernes organisasjoner. Og partene må stille med sine beste kandidater, sier han.

Bernhardsen nevnte følgende suksesskriterier:

  • AMU må ha gode og gjenkjennelige rutiner
  • AMU må behandle saker som folk er opptatt av
  • AMU må sikre nødvendig tid for utvalget og deltakerne
  • AMU er avhengig av enkelte ildsjeler

Bernhardsen gikk også gjennom stansingsretten og pekte på at det er verneombudets egen oppfatning som skal legges til grunn for om man skal stanse arbeid. –Det er lov å ta feil eller vurdere en situasjon som mer prekær og alvorlig enn det er. Og det er bare Arbeidstilsynet som kan overprøve et verneombuds stans av farlig arbeid. Verneombudet kan ikke bli erstatningspliktig hvis stansen er etter boka. Og det er forbud mot gjengjeldelse, sier han.

Felles presentasjon om partssamarbeid

Nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi, direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet og viseadministrerende direktør i Norsk olje og gass Knut Thorvaldsen hadde en felles presentasjon om partssamarbeid i petroleumsindustrien.

– Vi har sammenfattet en felles rapport med anbefalinger til videre arbeid. En av anbefalingen er å øke kompetansen om regelverk, hovedavtalen og den norske modellen, sier Bakkerud.

Partene vil også gjennomføre en felles samling for å diskutere «fremmere og hemmere» for partssamarbeid ved anbudsprosesser og nye organisasjonsmodeller. Ptil skal dessuten foreta en gjennomgang av egen tilsynsoppfølging om topartssamarbeid i lys av rapporten.

Partene er også enig om at man skal styrke det lokale partssamarbeidet.

– Vi er enig om at partssamarbeidet må fungere for å kunne ha det funksjonelle regelverket slik det er i dag, sier Bakkerud.

Det er utarbeidet en rapport og videoer som kan lastes ned på Petroleumstilsynets nettsider.

Nyheter