Vi krever at myndighetene gransker hendelse etter dykk til 272 meter fra norskregistrert skip

torsdag 2. august 2018

Stavanger Aftenblad skriver i artikkelen «Minst fem dykkere skadet for livet etter rekorddykk til 272 meter», om dykk fra det norskregistrerte skipet Skandi Singapore utenfor kysten av Australia i fjor, at norske sjøfartsmyndigheter ikke vil følge opp videre da symptomer først oppstod en stund etter dykkingen. Industri Energi er svært uenige i denne konklusjonen, og har sendt brev til Sjøfartsdirektoratet hvor vi krever granskning.

Les saken i Stavanger Aftenblad (bak betalingsmur)

Brevet vi har sendt, datert 30.07.18, lyder som følger:

Granskning av hendelse ved dypdykk utenfor kysten av Australia fra norskregistrerte «Skandi Singapore»

Viser til artikkel om dypdykking i Stavanger Aftenblad 11.07.18. Artikkelen beskriver operasjoner med rask trykksetting av dykkere ned til 272 meter dybde utenfor kysten av Australia. Dykkingen skjedde fra det norskregistrerte fartøyet «Skandi Singapore», noe som medfører at norske sjøfartsmyndigheter er kontrollmyndighet.

Til Aftenbladet opplyser Sjøfartsdirektoratet, etter samtale med rederiet, at direktoratet ikke vil følge opp hendelsen, da symptomene først skal ha oppstått en stund etter dykkingen. Vi er svært uenige i denne konklusjonen og ser med stor bekymring på at ikke norske sjøfartsmyndigheter vil granske dykket og dykkeprosedyrene som kan ha medført alvorlige skader på dykkerne som utførte dykkene. Så langt vi kan lese er ikke årsakssammenhengen bestridt. Det at symptomene debuterer/oppdages en tid etter dykking er ikke grunnlag for å unnlate å etterforske hendelsen. Rapporteringsbarrieren er også svært høy i dykkebransjen.

Hendelsen har skapt stor internasjonal interesse i fagmiljøene. Industri Energi har i det siste fått flere henvendelser fra inn- og utland vedrørende dykkene fra «Skandi Singapore». Da vi ble kjent med at fartøyet er underlagt norsk jurisdiksjon ble vi svært overrasket over at ikke norske myndigheter hadde intervenert i etterforskningen av hendelsen.

Dersom det medfører riktighet at dykkeprosedyrene er utført slik beskrevet i Stavanger Aftenblad, er vi trygge på at Petroleumstilsynet umiddelbart ville foretatt en grundig granskning av dykket og dykkeprosedyrene.

Norge er dømt i menneskerettighetsdomstolen EMD i Strasbourg for forhold vedr. dykketabeller. Det ligger en klar oppfordring til norske myndigheter om å sørge for at dykking under norsk flagg foregår på en forsvarlig måte.

Industri Energi har vært i kontakt med Norsk senter for Maritim- og dykkermedisin ved Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus. Senteret skal blant annet bistå myndigheter i maritime- og dykkermedisinske spørsmål. Senteret opplyser at de ikke har mottatt noen henvendelser fra Sjøfartsdirektoratet vedr. dykkingen på «Skandi Singapore».

Industri Energi krever at sjøfartsmyndighetene iverksetter granskning av hendelsen. Sjøfartsmyndighetene må etter vår mening innhente adekvat kompetanse innen dykking (som blant annet finnes i Petroleumstilsynet, Norsk senter for Maritim- og dykkermedisin, og Arbeidstilsynet) i denne prosessen for å utføre en kvalifisert granskning.

Frode Alfheim
Forbundsleder, Industri Energi

Nyheter