Viktig at vi tar vare på landindustrien vår

tirsdag 22. oktober 2019

Industri Energi tok opp bekymringer rundt økte kostnader for norsk industri med næringsministeren. Endring av tariffreduksjon på nettleien var hovedtema.

Industri Energi møter næringsministeren
Fra venstre: spesialrådgiver Geir Vollsæter, områdeleder Barbro Auestad, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og nestleder Terje Valskår i Industri Energi.

–Den landbaserte industrien står for en stor andel av eksporten vår, verdiskapning og sysselsettingen. Landindustrien er viktig for Norge, og den trenger gode, forutsigbare rammevilkår for å kunne investere og være konkurransedyktig, kommenterer nestleder Terje Valskår i Industri Energi.

Industri Energi organiserer 57 000 ansatte tilknyttet olje- og landbasert industri

Endring i nettleien bekymrer

Industrien som har et stort og stabilt uttak av kraft fra nettet, eksempelvis aluminiumsverk, får såkalt tariffreduksjon.  I dag kan industrien få opptil 75 prosent i tariffreduksjon, men fra 2020 reduseres maksgrensen til 60 prosent.

–Det var viktig for oss å ha dette møte på vegne av medlemmene våre som jobber i industrien. Vi har medlemmer og tillitsvalgte som er bekymret og frustrerte, sier Barbro Auestad, som sitter i arbeidsutvalget til Industri Energi og leder samfunnspolitisk avdeling.

Industri Energi tok opp bekymringene rundt nettleien med næringsministeren mandag. Forbundet hadde møte om samme tema med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg tidligere i måneden.

Rammer industrien hardt

Dette er andre året på rad Statnett strammer inn på denne tariffreduksjonen og dermed øker nettleiekostnadene. Aluminiumsverkene er blant de som blir rammet hardest. Hydros måtte ut med 50 millioner ekstra fra 2018 til 2019, og nå får selskapet altså ytterligere 80 millioner til i nettleiekostnader fra 2019 til 2020.

I årene som kommer, kan det bli enda større økninger i nettleien ettersom nye store nettinvesteringer kan utløses hvis det vedtas ytterligere elektrifisering av olja og flere utlandskabler.

–Jeg opplever at statsråden forstår bekymringen vår, og så skal vi jobbe videre med denne problematikken, sier Valskår.

Spesialrådgiver Geir Vollsæter fra Industri Energi var med på møtet og redegjorde rundt utfordringene.

Næringsministeren vil ha økt aktivitet

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at han vil lytte til de ansattes og selskapenes bekymringer rundt endringen.

–Industrien er en del av framtiden. Vi har unike forutsetninger for vekst og fornyelse i prosessindustrien gjennom tilgang på fornybar kraft, ledende kompetanse og den norske arbeidsmodellen. Automatisering svekker dessuten lønnskostnadenes betydning som lokaliseringsfaktor, sier næringsministeren.

Han mener det er viktig for å få utnyttet potensialet i Norge at vi må sikre at Statnetts nettutbygging og andre store fellesskapsprosjekter ikke samtidig ødelegger for eksportindustriens muligheter til fornyelse.

–Vårt mål er å legge til rette for at eksportindustrien kan øke sin aktivitet i Norge, sier Røe Isaksen.

 

Nyheter
  • Skulder ved skulder med ungdommen mot yrkesfag-kutt

    Hundrevis av ungdommer møtte opp i Molde mandag 11. november for å demonstrere mot Fylkesmannen i Møre og Romsdal sitt forslag om store kutt i fagtilbud på videregående skoler. Det samme gjorde en god gjeng med Industri Energi sine folk i fylket.

  • Ny sjømannspensjon kan gi flere rett til pensjon

    Stortinget har i disse dager oppe til behandling en ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs. – Ordningen gjør at flere sjøfolk kan få rett til pensjon, sier forhandler Gro Losvik i Industri Energi.