Vil du bli med til Brasil på solidaritetsbrigade? Stipend fra Industri Energi dekker regningen!

onsdag 21. mars 2018

I 2018 sender Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) solidaritetsbrigader til Brasil. Søknadsfrist for høstens brigade er 1. april, og Industri Energi-medlemmer kan søke om stipend til å dekke utgifter.

brigade
Er du mellom 18 og 35 år og har lyst til å lære mer om sosiale bevegelser i Latin-Amerika og deres kamp for en bedre framtid?

Første brigade er allerede i Brasil. For praktisk informasjon om brigadene i 2018, sjekk LAGs side for praktisk informasjon.

Brigadeprosjektet sender i 2018 to grupper på 10 personer til Brasil. Der samarbeider LAG med Latin-Amerikas største sosiale bevegelse, De jordløses bevegelse – MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra).

Som medlem i Industri Energi, kan du søke forbundet om stipend når du deltar i LAGs brigade. Du kan få dekket egenandel, lommepenger og eventuelle faste utgifter til bolig og bil her hjemme. Kontakt Industri Energis internasjonale rådgiver Amalie Hilde Tofte på epost  for å få mer informasjon om stipendet.

Under det fem måneder lange oppholdet i Brasil, er deltakerne med på et intensivt og variert opplegg. I samarbeid med MST organiserer LAG lenger opphold i MSTs bosetninger, hvor man får mulighet til å bo med familier og delta i hverdagsliv og arbeidet. Gjennom oppholdet blir det også organisert flere politiske programmer, som har som mål å gi en bred innsikt i brasiliansk og latinamerikansk politikk og samfunn. Gjennom hele oppholdet, og i løpet av halvåret etter hjemkomst, driver brigaden fram et informasjonsarbeid som en del av LAG.

 

 

Nyheter
  • Norsk sokkel tar en lederrolle innen lavutslipp-petroleumsaktivitet

    -Vi legger nå forholdene til rette for at norsk sokkel kan sette seg i førersetet globalt i forhold til å drive petroleumsvirksomhet med svært lave klimautslipp. Det vil både trygge arbeidsplasser og skape nye, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

  • 15 år med Sikorsky S92 på norsk sokkel

    Det er i dag 15 år siden Sikorsky S92 fløy sin jomfrutur med passasjerer fra Flesland til plattformer i Tampen-området. LO og Industri Energi spilte en viktig rolle for å få S92 til norsk sokkel. Det har i ettertid vist seg å være et godt valg for våre medlemmer.