Prisvinnere_Alle_Ute

Dette er vinnerne av årets organisasjonspris

onsdag 5. april 2017

Vi har verdens flinkeste tillitsvalgte, som står på for medlemmene våre ute i de lokale klubbene. For å vise bredden av det viktige arbeidet ble årets organisasjonspris delt på tre personer.

Prisvinnere_Alle_Ute
Årets organisasjonspris er tildelt Martha Skjæveland, Alen Cahtarevic og Finn Arne Follestad. Her står de sammen med komitéleder Lars Andersen Myhre. Foto: Jarle Vines

Alen Cahtarevic, som opprinnelig er fra Bosnia, har ikke engang jobbet to år i Nor-Tekstil Trondheim. Onsdag ble han hovedvinner av årets organisasjonspris under STYRKE-konferansen. I sin begrunnelse la ikke komitéleder Lars Andersen Myhre skjul på Cahtarevics innsats for Industri Energi er særlig imponerende.

– Forbundet har i flere år hatt fokus på organisering innen vask og rens der innleie og midlertidig ansettelse er et svært vanlig fenomen. Cahtarevic startet selv som innleid i mai 2015 og fikk senere kranglet seg til fast jobb. På denne tiden meldte han seg inn hos oss. I februar i fjor ble han valgt til hovedtillitsvalgt. På det tidspunktet hadde klubben 26 medlemmer og lite aktivitet. Det var svært mange innleide fra Litauen, og av dem hadde vi ingen medlemmer. Bare én måned senere var det kommet til 21 nye medlemmer, og før året var omme talte de nye medlemmene 47, sa Andersen Myhre.

Ikke vanskelig å rekruttere nye medlemmer

Cahtarevic er veldig glad for prisen og sliter litt med å finne ord som dekker gleden han føler.

– Det er ikke engang lenge jeg ble medlem av Industri Energi selv. Denne prisen betyr mye og vil virke motiverende i framtiden, sier han.

LES OGSÅ: Vaskeribransjens superverver har hanket inn 47 nye medlemmer til Industri Energi

Den ferske prisvinneren synes stort sett ikke det har vært vanskelig å få rekruttert nye medlemmer til den lokale klubben.

– Jeg har framhevet alle godene ved å være fagorganisert. Det betyr mye for din jobbtrygghet. I tillegg er det viktig med gode kollektive medlemsfordeler. Per nå er det seks-sju ansatte som vurderer medlemskap. Jeg håper vi får rekruttert dem, sier han.

Omvendte "feilorganiserte"

Juryen ønsket å dele årets pris på flere tillitsvalgte i år for å vise bredden i det viktige arbeidet. Dermed delte Martha Skjæveland og Finn Arne Follestad resten av prisen. Sistnevnte har klart å gå mot den vanskelige strømmen; bare i fjor klarte han å skaffe forbundet 46 nye medlemmer selv om bedriften hans Island Offshore hadde mistet mange ansatte gjennom nedbemanninger. De nye medlemmene ble rekruttert fra andre fagforbund. De var såkalte «feilorganiserte».

– Prisen betyr mye, men den er ikke bare til meg. Den er til hele klubbstyret for det vi har klart å få til over tid. Det handler om team arbeid, selv om jeg som hovedtillitsvalgt har stått i spissen, understreker en glad Follestad.

Varslet om alvorlige forhold

På plattformen Goliat har det vært enorme utfordringer både for ansatte og bedriften. Vår hovedtillitsvalgte i Eni Skjæveland har kjempet en utrolig tøff kamp for å få rettigheter for sine medlemmer og underleverandører på Goliat, og presse ENI til å følge norske lover og regler.

– Å være en varsler om sikkerhetskulturen på Goliat, stå imot presset fra bedriften og media, og at hun har fått PTIL på banen tyder på en fantastisk styrke! Hun viser at det er mulig, hun får gjennomslag gjennom hardt fagforeningsarbeid! heter det i komiteens begrunnelse.

Skjæveland legger ikke skjul på at det har vært tøft.

– Vi begynner å komme noen vei med bedriften. Jeg håper at forholdene blir bedre i framtiden, sier hun og har store forhåpninger til at bedriften har fått en ny administrerende direktør fra Storbritannia.

– Han har annen forståelse av situasjonen og han tar dette opp med ledelsen i Italia. Jeg har forståelse for at systemene i Norge oppfattes som kompliserte, så tiden får vise om vi får noen varige endringer, sier Skjæveland.

Nyheter
  • Saipem Ltd driver sosial dumping på norsk sokkel

    -ROV-selskapet Saipem Limited driver sosial dumping når det misbruker intensjonen i regelverket om fri bevegelse av arbeidskraft innenfor EØS og således skaffer seg et konkurransefortrinn, sier OSA-inspektør Wayne Pena i Industri Energi.

  • Meld deg på vårt offshore helikopterseminar

    LOs helikopterutvalg arrangerer 26. mars et offshore helikopterseminar på Sola der våre medlemmer kan få informasjon om hva utvalget jobber med og hva som foregår i offshore helikopterbransjen.