Yrkesskadeerstatning ved koronasmitte må også gjelde for offshoresykepleiere

onsdag 15. april 2020

Regjeringen endret nylig yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb sikres gode økonomiske rettigheter. Industri Energi forventer at regelendringen også gjelder for offshoresykepleiere og personell på redningshelikoptre offshore.

Ekofisk med forbundslederen
Offshore sykepleiere må omfattes av de nye reglene. På bildet besøker forbundsleder Frode Alfheim (midten) sykepleiere på Ekofisk. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen

Koronasmitte var tidligere ikke omfattet av listen over de sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Nå er sykdommen oppført på listen. De nye reglene vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven.

De nye reglene omfatter primært ansatte i helsevesenet. Samtidig er det lagt opp til at regelendringene skal gjelde andre yrker der jobben gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset.

Industri Energi forventer at regelendringen også gjelder for offshore helsepersonell og crew på offshorebaserte søk- og redningshelikoptre (SAR).

-Sykepleiere offshore har helseansvaret med å behandle eventuelt smittede og håndtere smittevernet om bord på offshoreinstallasjonene og må kunne sies å være «yrker der jobben gjøres i miljøer med særskilte sykdoms- eller smittefare», sier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø i Industri Energi.

Han sier forbundet vil ta kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet for å be om en bekreftelse på denne fortolkningen.

Nyheter
  • Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

    -Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

  • Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

    Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.