Nyhetsarkiv

Her finner du oversikt over publiserte saker fra Industri Energi. Vi har nytt nettsted og nyhetsarkivet vil oppdateres løpende.

Ikke fornøyd med risikoutviklingen offshore

27. april 2017

-Vi er ikke fornøyd med utviklingen som har skjedd innenfor offshore sikkerhet det siste året. Særlig økningen i alvorlige hydrokarbonlekkasjer og brønnkontrollhendelser bekymrer, sier forbundssekretær Henrik Solvorn Fjeldsbø etter at han fikk presentert Petroleumstilsynets siste RNNP-rapport.

Sikkerheten på Goliat blir ivaretatt

27. april 2017

Bellona-leder Fredrik Hauge hevder Goliat-plattformen er livsfarlig og at arbeiderne er livredde for å gå på jobb. Dette stemmer ikke, sier de tillitsvalgte.

Presisering fra Riksrevisjonen om strømkabel til England og utregningsmetoder

26. april 2017

Industri Energi har lenge advart om at kabelen Statnett vil bygge til England vil være samfunnsøkonomisk ulønnsom, og vi har blant annet vist til Riksrevisjonens vurdering av Statnetts analysemetoder. Riksrevisjonen mener både vi og Statnett tar dem litt for mye til inntekt for våre respektive syn, og riksrevisor Per-Kristian Foss har skrevet et innlegg som vi her gjengir i sin helhet.

Industri Energi bevilger 25.000 til «Dråpen i havet»

25. april 2017

Industri Energi har bevilget 25.000 kroner til "Dråpen i havet." Organisasjonen er en humanitær bistandsorganisasjon, som hjelper flyktninger i Hellas.

Følg med på landsmøtet vårt!

25. april 2017

Fredag til søndag holder Industri Energi landsmøte. Dersom du ønsker det, kan du følge med fra start til slutt hjemmefra!

Utenlandskabler: Vi samler oss til kamp mot NorthConnect på landsmøtet

24. april 2017

NorthConnect ønsker å bygge strømkabel mellom Hardanger og Skottland. Et samlet landsmøte på 358 delegater vil kjempe imot!

Sogn og Fjordane Arbeiderparti fikk gjennomslag på landsmøtet for lik nettleie i hele Norge

22. april 2017

Sogn og Fjordane Arbeiderparti fikk gjennomslag for forslaget om lik nettleie i hele Norge under partiets landsmøte på lørdag.

Ap sier nei til EUs helikopterregelverk

22. april 2017

Arbeiderpartiets landsmøte sier nei til EUs helikopterregelverk Hofo. – Vi er veldig fornøyd med vedtaket, fordi Hofo vil svekke norsk helikoptersikkerhet hvis det blir innført, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, som leder Industri Energis helikopterutvalg.

Arbeiderpartiet er kritisk til nye utenlandskabler

22. april 2017

Arbeiderpartiets landsmøte mener at de økte kostnadene som nye utenlandskabler vil føre med seg vil true målet om en videre utvikling av norsk kraftforedlende industri.

Kompromissforslaget om Nordland 6 vant fram på Arbeiderpartiets landsmøte

22. april 2017

Landsmøtet i Arbeiderpartiet vedtok lørdag ettermiddag sentralstyrets kompromissforslag om å konsekvensutrede Nordland 6. – Vi kan ikke si at vi er i mål med det vedtaket som Arbeiderpartiets landsmøte har gjort, sier nestleder i forbundet Frode Alfheim.

Ansiennitet tas på alvor, men blir stadig utfordret av bedriftene

21. april 2017

Ansiennitet er et forstått og akseptert prinsipp som ligger i hovedavtalen mellom LO og NHO. – Men vi ser at ansiennitetsprinsippet stadig blir utfordret av bedriftene, sier forbundssekretærene Harald Hageland, Nina Helland og Egil Kristiansen i Industri Energi.

Frykter flere utenlandskabler

21. april 2017

Hadde kraftselskapene selv måttet ta regningen for utbyggingen av nett og strømkabler, ville de ikke brukt én krone på slike investeringer. I stedet truer disse kostnadene med å spenne bein på grønn industri i Norge.

Last inn flere nyheter