Nyhetsarkiv

Her finner du oversikt over publiserte saker fra Industri Energi. Vi har nytt nettsted og nyhetsarkivet vil oppdateres løpende.

Tillitsvalgt roser de ansatte som jobber med Goliat-plattformen

17. november 2017

De ansatte ute på Goliat-plattformen og på kontorene i Hammerfest og Stavanger gjør en kjempejobb, påpeker klubbleder Martha Skjæveland i Industri Energi i Eni Norge.

Advarer mot snikamerikanisering og økt bruk av midlertidig ansatte i petroleumssektoren

14. november 2017

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi understreker på et HMS-seminar i Arbeids- og sosialdepartementet tirsdag at snikamerikanisering av arbeidslivet og økende bruk av midlertidig ansatte kan svekke den norske samarbeidsmodellen i petroleumssektoren.

Vi gir vår fulle støtte til den politiske streiken i byggebransjen

12. november 2017

Onsdag 15. november blir det politisk streik utenfor Stortinget med krav om å forby innleie i byggebransjen i Oslo-området. Industri Energi støtter streiken fullt ut.

Industri Energi og britiske offshoreforbund orientert om Airbus tiltak for å gjøre Super Puma til et tryggere helikopter

10. november 2017

Industri Energi, Norsk helikopteransattes forbund (NHF) og britiske offshoreforbund var torsdag hos Airbus Helicopters i Frankrike for å få oppdatering om hva helikopterprodusenten har gjort med Super Puma-modellen H225 etter Turøy-ulykken i fjor.

Vær med og stopp fagforeningsknusing i Georgia!

9. november 2017

Gjødselsselskapet Rustavi Avot prøver å tvinge de ansatte til å melde seg ut av fagforeningen. Til nå har de sparket 350 ansatte på ulovlig vis. Industri Energi oppfordrer medlemmer til å støtte arbeiderne i deres kamp for rettferdighet.

Industri Energi tar tak for å bedre sikkerheten for innaskjærsdykking

7. november 2017

– Industri Energi er et dykkerforbund og vi tar nå med oss kompetansen fra offshore dykking for å bedre sikkerheten ved innaskjærs dykking, sier rådgiver og tidligere nordsjødykker Leif Morten Rasch.

Tillitsvalgte tar sterk avstand fra krav om at Eni Norge bør fratas operatørskapet på Goliat

6. november 2017

– Det er nå skapt et bilde av situasjonen på Goliat som vi overhode ikke kjenner oss igjen i, skriver tillitsvalgte i en felles uttalelse.

Nyttig møte i Samferdselsdepartementet om opphevelsen av flyforbudet

3. november 2017

Industri Energi var fredag ettermiddag i møte med Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet om prosessen rundt opphevelsen av flyforbudet for Super Puma-modellene H225/AS332L2i sommer. – Vi fikk en forklaring og er enige om at prosessen kunne vært gjort annerledes, sier helikopterekspert Henrik Solvorn Fjeldsbø i Industri Energi.

Ingen streik i Force Technology

2. november 2017

Industri Energi og Force Technology kom til enighet tirsdag kveld. – Jeg er fornøyd med at vi kom til enighet og at oljeserviceavtalen blir innført i bedriften, sier OSA-inspektør Bjørn Erik Poppe Thorsen i Industri Energi.

Regjeringen vil fjerne fritaket for CO2-avgift for naturgass og flytende petroleumsgass. Det bør Stortinget si nei til

1. november 2017

I forslaget til Statsbudsjett for 2018 foreslår regjeringen å fjerne fritaket for CO2-avgift for bruk av naturgass og flytende petroleumsgass (LPG) i innenriks skipsfart og for offshorefartøy. Dette er dårlig nytt for arbeidet med grønn omstilling. I et felles brev med 14 andre organisasjoner ber vi derfor Stortinget si nei til dette forslaget.

Bred enighet om at sikkerhetsnivået på sokkelen er høyt

1. november 2017

Under en debatt på LOs olje- og gasskonferanse i Stavanger er partene enige om at sikkerhetsnivået på sokkelen er høyt og at trepartssamarbeidet i stor grad fungerer. – Vi ser likevel noen utfordringer som må tas tak i og kan slå fast at vi trenger et sterkt og tydelig tilsyn, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Aker BP opphever mobilforbudet på sokkelen

1. november 2017

Fra 1. november kan ansatte i Aker BP ta med seg sin private mobiltelefon på jobb i Nordsjøen.

Last inn flere nyheter