Nyhetsarkiv

Her finner du oversikt over publiserte saker fra Industri Energi. Vi har nytt nettsted og nyhetsarkivet vil oppdateres løpende.

Foreløpig ingen streik i Solid-gruppen

17. januar 2017

Det blir foreløpig ikke streik i oljeserviceselskapene Solid Offshore Technology og Rig Access.

Helse, miljø og sikkerhet i oljeindustrien må tilbake på rett spor

17. januar 2017

-Den kommende stortingsmeldingen må få helse, miljø og sikkerhet i petroleumsindustrien inn på rett spor igjen, slik at vi også i framtiden er ledende på dette området, sier forbundssekretær Håkon Aasen Bjerkeli i Industri Energi.

Forventer at nye utvinningstillatelser raskt gir økt oljeaktivitet

17. januar 2017

Olje- og energidepartementet sender i dag ut tilbud om andeler i 56 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel. – Jeg forventer at dette bidrar til ny aktivitet som raskt settes i gang, sier nestleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Mulig streik i to oljeservicebedrifter

16. januar 2017

Industri Energi krever tariffavtale i selskapene Solid Offshore Technology og Rig Access. – Hvis ikke mekling med bedriftene fører til en løsning kan det bli streik, sier forbundssekretærene Tor Leversen og Kjell Bjarne Eide i Industri Energi.

Positivt at Ptil følger nøye med på Goliat

13. januar 2017

Ptil har gitt operatørselskapet Eni Norge varsel om pålegg for å sikre forsvarlig ferdigstillelse og drift på Goliat. – Positivt at tilsynet følger aktivt opp, slik vi har krevd, sier nestleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Lavere kostnader bør gi økt aktivitet på sokkelen

12. januar 2017

– Kostnadene i oljebransjen er tatt ned så mye at det nå bør utløse nye investeringer i feltene og økt leteaktivitet, sier Frode Alfheim, nestleder i Industri Energi.

Industri-Norges framtid avgjøres i Brussel

12. januar 2017

Norsk industri er helt avhengig av gode og forutsigbare rammebetingelser for å satse og overleve. Dersom EU velger å endre ordningen med CO2-kompensasjon, kan dette sette kjepper i hjulene på flere norske selskap.

Støtt e-postaksjon: Vi krever at DNO betaler oljearbeiderne sine i Jemen!

11. januar 2017

Oljeselskapet DNO – med hovedkontor i Norge og nordmannen Bjørn Dale som administrerende direktør, har ikke betalt de 175 arbeiderne sine i Jemen på 18 måneder. Selskapet har blitt dømt i retten til å betale, men nekter.

Betryggende at helikopterselskapene er føre-var

10. januar 2017

-Det er betryggende at helikopteroperatørene CHC Helikopter Service og Bristow på eget initiativ har valgt å gjennomføre en sikkerhetssjekk på alle Sikorsky S92-helikoptre, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø som leder Industri Energi sitt helikopterutvalg.

Rekordmange forslag til landsmøtet

10. januar 2017

Landsmøtet ble kalt inn på kort varsel og at det var liten tid for avdelingene til å forberede forslag. Likevel kom det inn rekordmange forslag innen fristen gikk ut. Lokalvdelingene sendte inn totalt 401 forslag.

Husk å nominere kandidater til organisasjonsprisen

10. januar 2017

Industri Energi oppfordrer medlemmer til å nominere kandidater til årets organisasjonspris.

Vil fortsatt ha full konsekvensutredning i nord

9. januar 2017

Industri Energi står fast på kravet om at alle de tre områdene i nord bør konsekvensutredes før det tas beslutning om eventuell verning.

Last inn flere nyheter