Tariff 2016: Mekling i sokkeloppgjøret er i gang

torsdag 30. juni 2016

Torsdag 30. juni startet meklingen mellom Industri Energi og Norsk olje og gass på operatør-, boring- og forpleiningsavtalen som omfatter cirka 4000 sokkelansatte. Mekler er Carl Petter Martinsen.

IMG_3903
Forhandlingsutvalget til Industri Energi

– Vår hoveduenighet går på at arbeidsgiver ikke vil innrette seg etter frontfagets ramme på 2,4 prosent i lønnsvekst, sier forbundsleder Leif Sande som leder forhandlingene for Industri Energi.

Meklingen startet hos Riksmekleren i Oslo torsdag klokken 10.00, og det er satt opp to dager. Nettsiden vil oppdateres når det kommer løsning eller brudd eller om meklingen fortsetter på overtid natt til lørdag.

Les også: Brøt sokkelforhandlingene før de kom skikkelig i gang

Industri Energi har varslet plassfratredelse for 524 medlemmer som er omfattet av borebedriftsavtalen, og som arbeider på Statoils installasjoner.

Forhandlingsutvalg OBF-avtalene 2016

Fra forbundet:
Leif Sande
Jørn Erik Bøe
Christopher Birknes

Operatøravtalen:
Lill- Heidi Bakkerud  Statoil
Per Labråthen   Statoil
Per Steinar Stamnes  Statoil
Geir Nilsen   Statoil
Geir Stensgårdbakken  Conoco Phillips
Rolf Bolstad   Conoco Phillips
Martha Skjæveland  ENI
Thomas Waage   BP
Atle Wadstensvik  Shell
Roger Haugland  Wintershall

Forpleiningsavtalen:
Leif Harald Salomonsen Sodexo Remote Sites
Per Holstein   ESS
Jan Åge Olsvik   ESS
Herdis Eide   Coor
Morten Flister   Coor

Borebedriftsavtalen:
Tore Hegerberg   KCA Deutag
Jan Inge Olsen   KCA Deutag

Observatører:
Frank Gundersen  Total
Oddvin Andreassen  Archer AS

Nyheter
  • Uttalelse fra foreninger i Nord-Norge: Nei til suverenitetsavståelse til ACER

    I etterkrigstida ble norsk vannkraft vår viktigste konkurransefortrinn. Det at vi klarte å få på plass konsesjonslover og suverenitet over vannkrafta - vårt arvesølv, var en kamp som var særdeles viktig for vår velstandsbygging. I Nordland og Troms, som mange andre steder, er den kraftforedlende prosessindustrien hjørnesteinsbedrifter og hjertene i lokalsamfunnene.

  • Uttalelse fra forbundsstyret: Nei til myndighetsavståelse til ACER

    ACER og tredje energimarkedspakke vil gripe direkte inn i norsk strømpolitikk og føre til myndighetsoverføring til EU. Målet med EUs energipolitikk er å innføre fri flyt av kraft over landegrenser og sikre lik pris på kraft i EUs energiunion.