Vil fortsatt ha full konsekvensutredning i nord

mandag 9. januar 2017

Industri Energi står fast på kravet om at alle de tre områdene i nord bør konsekvensutredes før det tas beslutning om eventuell verning.

DSC_5646

Mandag kveld ble det klart at Arbeiderpartiet ikke vil konsekvensutrede (KU) størsteparten av havområdene utenfor Senja, Vesterålen og Lofoten. Dette er LO-forbundet Industri Energi prinsipielt uenig i.

– Vi vil fortsatt ha konsenkvensutredning (KU) av de to andre områdene, Nordland 7 og Troms 2, understreker nestleder Frode Alfheim.

Arbeiderpartiets sentralstyre foreslår en petroleumsfri sone i forbindelse med opprettelse av Lofoten nasjonalpark. Industri Energi er prinsipielt imot at områder vernes uten at det har blitt gjort en konsekvensutredning.

– Vi ser alikevel dette som et politisk håndverk som følger opp tidligere utspill fra Nordland Arbeiderparti. Dette er en løsning som ivaretar interessene til fiskerinæringen ved vern av de tradisjonelle gyteområdene til skreien, sier nestleder Frode Alfheim.

Industri Energi krever at hele området blir omfattet av en KU-prosess, men ser samtidig at forslaget ivaretar norsk forvaltningspraksis med gradvis åpning av nye arealer.

– Det viktige nå er å få en fremdrift i prosessen, både for å sikre arbeidsplassene til våre medlemmer og finansieringen av velferdsstaten. Samtidig er det viktig å få en avklaring for de lokale samfunnene og politikere fra landsdelen, sier Alfheim.

Nyheter
  • NORDOX: Oslos siste industribedrift av sitt slag

    I Østensjøveien 13 ligger NORDOX, som nå er bekymret for den foreslåtte utvidelsen av veien. Bedriften har en viktig sosial side og må ivaretas, mener Arild Theimann i samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi.

  • Det er bare å gratulere: Hydro gjenåpner B-hallen på Husnes!

    – Gratulerer med dagen! I dag er det all grunn til å juble for Hydro og alle ansatte på Hydro Husnes. Vi er enormt glade for at B-hallen, den andre produksjonslinjen på Husnes, nå gjenåpnes, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.