Vil fortsatt ha full konsekvensutredning i nord

mandag 9. januar 2017

Industri Energi står fast på kravet om at alle de tre områdene i nord bør konsekvensutredes før det tas beslutning om eventuell verning.

DSC_5646

Mandag kveld ble det klart at Arbeiderpartiet ikke vil konsekvensutrede (KU) størsteparten av havområdene utenfor Senja, Vesterålen og Lofoten. Dette er LO-forbundet Industri Energi prinsipielt uenig i.

– Vi vil fortsatt ha konsenkvensutredning (KU) av de to andre områdene, Nordland 7 og Troms 2, understreker nestleder Frode Alfheim.

Arbeiderpartiets sentralstyre foreslår en petroleumsfri sone i forbindelse med opprettelse av Lofoten nasjonalpark. Industri Energi er prinsipielt imot at områder vernes uten at det har blitt gjort en konsekvensutredning.

– Vi ser alikevel dette som et politisk håndverk som følger opp tidligere utspill fra Nordland Arbeiderparti. Dette er en løsning som ivaretar interessene til fiskerinæringen ved vern av de tradisjonelle gyteområdene til skreien, sier nestleder Frode Alfheim.

Industri Energi krever at hele området blir omfattet av en KU-prosess, men ser samtidig at forslaget ivaretar norsk forvaltningspraksis med gradvis åpning av nye arealer.

– Det viktige nå er å få en fremdrift i prosessen, både for å sikre arbeidsplassene til våre medlemmer og finansieringen av velferdsstaten. Samtidig er det viktig å få en avklaring for de lokale samfunnene og politikere fra landsdelen, sier Alfheim.

Nyheter
  • Ikke fornøyd med risikoutviklingen offshore

    -Vi er ikke fornøyd med utviklingen som har skjedd innenfor offshore sikkerhet det siste året. Særlig økningen i alvorlige hydrokarbonlekkasjer og brønnkontrollhendelser bekymrer, sier forbundssekretær Henrik Solvorn Fjeldsbø etter at han fikk presentert Petroleumstilsynets siste RNNP-rapport.

  • Sikkerheten på Goliat blir ivaretatt

    Bellona-leder Fredrik Hauge hevder Goliat-plattformen er livsfarlig og at arbeiderne er livredde for å gå på jobb. Dette stemmer ikke, sier de tillitsvalgte.