Tid for å skreddersy et nytt norsk helikopterregelverk

tirsdag 19. september 2017

– Nå som det felleseuropeiske helikopterregelverket Hofo ikke blir innført i Norge, er det nødvendig å skreddersy et nytt norsk regelverk for helikopteroperasjonene på sokkelen. Vi trenger et oppdatert regelverk som er spesialtilpasset norske forhold, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, som leder Industri Energi sitt helikopterutvalg.

DSC_1214
Forbundssekretær Henrik Fjeldsbø sa på Solakonferansen at dagens nasjonale helikopterregelverk er for svakt.

Forbundssekretær Henrik Fjeldsbø understreker på Solakonferansen tirsdag at han er fornøyd med at regjeringen i mai valgte å ikke innføre det felleseuropeiske offshore helikopterregelverket (Hofo).

– Industri Energi kjempet imot Hofo, fordi det er en forordning der Norge ville mistet styringen og all nasjonal råderett i forhold til den videre utviklingen av regelverket. I tillegg kunne Hofo skapt en utvikling der det ble tilbudt billigere helikoptertjenester, på bekostning av sikkerheten. Det kunne vi ikke akseptere, sier Fjeldsbø.

Dagens nasjonale regelverk er for svakt

Samtidig påpeker Henrik Fjeldsbø at dagens nasjonale helikopterregelverk er for svakt.

– Helikoptersikkerheten på norsk sokkel er verdensledende. Men sikkerheten er i stor grad basert på studier og oljeselskapenes egen retningslinjer. Mens det er nasjonale regelverket har sakket akterut, sier Fjeldsbø.

Han understreker at det nå er på tide å oppdaterte det nasjonale regelverket for offshore helikopteroperasjoner.

Industri Energi må være delaktig

– Nå som Hofo ikke innføres er det viktig å ta med seg de de positive sidene i dette regelverket og skreddersy et nytt norsk helikopterregelverk som er spesialtilpasset norske forhold, sier Henrik Fjeldsbø i sitt innlegg på Solakonferansen.

Han understreker at Industri Energi, som representant for passasjerene, må være delaktig i dette arbeidet.

Solakonferansen som pågår ved Stavanger lufthavn 18-20. september regnes som Europas viktigste konferanse om offshore helikoptersikkerhet. Industri Energi er med i konferansen som sponsor.

Nyheter
  • Avdelingens og klubbens oppgaver under streik

    I forbindelse med en eventuell streik eller lockout, har foreninger og klubber mange viktige oppgaver. Forbundet har utarbeidet et konflikthefte som er en «veiviser» for tillitsvalgte i streik. Det er viktig at man setter seg grundig inn i dette heftet, som er oppdatert 15. juli 2018.

  • Påmelding er åpnet for LOs olje- og gasskonferanse

    LOs årlige konferanse for olje og gass går av stabelen i Bergen 13. – 14. november. Tema for årets konferanse er «Den norske modellen – nøkkelen til økt effektivitet og sikkerhet for norsk olje- og gassnæring»