Tid for å skreddersy et nytt norsk helikopterregelverk

tirsdag 19. september 2017

– Nå som det felleseuropeiske helikopterregelverket Hofo ikke blir innført i Norge, er det nødvendig å skreddersy et nytt norsk regelverk for helikopteroperasjonene på sokkelen. Vi trenger et oppdatert regelverk som er spesialtilpasset norske forhold, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, som leder Industri Energi sitt helikopterutvalg.

DSC_1214
Forbundssekretær Henrik Fjeldsbø sa på Solakonferansen at dagens nasjonale helikopterregelverk er for svakt.

Forbundssekretær Henrik Fjeldsbø understreker på Solakonferansen tirsdag at han er fornøyd med at regjeringen i mai valgte å ikke innføre det felleseuropeiske offshore helikopterregelverket (Hofo).

– Industri Energi kjempet imot Hofo, fordi det er en forordning der Norge ville mistet styringen og all nasjonal råderett i forhold til den videre utviklingen av regelverket. I tillegg kunne Hofo skapt en utvikling der det ble tilbudt billigere helikoptertjenester, på bekostning av sikkerheten. Det kunne vi ikke akseptere, sier Fjeldsbø.

Dagens nasjonale regelverk er for svakt

Samtidig påpeker Henrik Fjeldsbø at dagens nasjonale helikopterregelverk er for svakt.

– Helikoptersikkerheten på norsk sokkel er verdensledende. Men sikkerheten er i stor grad basert på studier og oljeselskapenes egen retningslinjer. Mens det er nasjonale regelverket har sakket akterut, sier Fjeldsbø.

Han understreker at det nå er på tide å oppdaterte det nasjonale regelverket for offshore helikopteroperasjoner.

Industri Energi må være delaktig

– Nå som Hofo ikke innføres er det viktig å ta med seg de de positive sidene i dette regelverket og skreddersy et nytt norsk helikopterregelverk som er spesialtilpasset norske forhold, sier Henrik Fjeldsbø i sitt innlegg på Solakonferansen.

Han understreker at Industri Energi, som representant for passasjerene, må være delaktig i dette arbeidet.

Solakonferansen som pågår ved Stavanger lufthavn 18-20. september regnes som Europas viktigste konferanse om offshore helikoptersikkerhet. Industri Energi er med i konferansen som sponsor.

Nyheter
  • NORDOX: Oslos siste industribedrift av sitt slag

    I Østensjøveien 13 ligger NORDOX, som nå er bekymret for den foreslåtte utvidelsen av veien. Bedriften har en viktig sosial side og må ivaretas, mener Arild Theimann i samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi.

  • Det er bare å gratulere: Hydro gjenåpner B-hallen på Husnes!

    – Gratulerer med dagen! I dag er det all grunn til å juble for Hydro og alle ansatte på Hydro Husnes. Vi er enormt glade for at B-hallen, den andre produksjonslinjen på Husnes, nå gjenåpnes, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.